Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tyck till om nya detaljplaner i Rudboda

Två nya detaljplaner har tagits fram i syfte att kunna bygga gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) i Rudboda. Detaljplanerna är ute för samråd och du som Lidingöbo har nu chans att tycka till.

Illustration som visar förslag på utformning av gruppbostäder på fastigheten Byalaget 1. Skiss av ETTELVA Arkitektur

Illustration som visar förslag på utformning av gruppbostäder på fastigheten Byalaget 1. Skiss av ETTELVA Arkitektur

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som har beslutat att ta fram nya detaljplaner för fastigheterna Palmen 1 och Byalaget 1 i Rudboda. På tomterna ska två gruppbostäder byggas.

- Det finns ett behov av nya gruppbostäder på Lidingö, vilket vi vill tillgodose. Samtidigt är det viktigt att de nya byggnaderna anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelse. Till exempel ska vi se till att träd längs Norra Kungsvägen får stå kvar, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Tidigare plats för kyrka

Flygbild över fastigheten Palmen 1.

Flygbild över fastigheten Palmen 1.


På fastigheten Palmen 1 på Nilstorpsvägen stod tidigare en vandringskyrka. Den nya detaljplanen innebär att användningsområdet ändras till bostäder. Här planeras en gruppbostad med som högst sex lägenheter att byggas, enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Boendet föreslås utformas i två våningar varav den ena som suterrängvåning mot söder. Den nya byggnaden ska utföras med hög gestaltningsambition, god materialkvalitet och väl utformade detaljer. Taket föreslås vara sadeltak.

Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering så att träd längs Norra Kungsvägen kan behållas genom att en del av Palmen 1 regleras som naturmark - som föreslås överföras till intilliggande fastighet.

Gruppboende intill förskola

 

Flygfoto över fastigheten Byalaget 1.

Flygfoto över fastigheten Byalaget 1.

 

På Grönbyvägen har en ny detaljplan tagits fram för en del av fastigheten Byalaget 1. Även här är syftet att bygga en gruppbostad med högst sex lägenheter, enligt LSS. Byggnaden ska byggas på den del av fastigheten som i dag används som parkeringsplats. Förskolan som ligger inom fastigheten ska stå kvar, och planområdet är begränsat till fastighetens östra del.

Den nya byggnadens höjd, volym och utformning ska anpassas till omkringliggande bebyggelse som är förhållandevis låg med sadeltak och klädd med träpanel.

Skicka in synpunkter

De båda detaljplanerna ställs ut på samråd under perioden 7 mars-4 april. Då har du möjlighet att tycka till. Planförslagen finns att se på lidingo.se/detaljplaner och på plats i stadshuset.

Om du vill tycka till om planerna behöver vi få in dina synpunkter skriftligt. Observera att en avsändare ska framgå tydligt.

Du kan posta dina synpunkter till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Till toppen av sidan