Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

TV: Se nya årsfilmen om Lilla Lidingöbron

Filmen sammanfattar de viktigaste händelserna i arbetet med att bygga Lilla Lidingöbron 2022. Målet var att öppna bron för gående, cyklister och mopedister.


I början av året har alla brospann och stora konstruktioner till huvudbron gjutits och själva stommen är klar. Det finns en hel bro. Nu är det dags att bygga på med det som ska ge bron dess speciella karaktär och funktion, och inte minst att göra den vacker.

Utsmyckning

Först handlar det mycket om att riva och forsla bort material från gjutningarna och den stora, röda formställningen, MSS, demonteras. En hel del arbete återstår på den färdiggjutna bron. Under några vårmånader flyttas ett stort vitt tält längs bron, där man jobbar med att lägga brons tätskikt, som ska förhindra skador på betongen. Asfalt läggs, mittbarriären som ska separera gång- och cykeldelen från tågtrafiken monteras, liksom brons kantbalkar.

Bron utsmyckas med arkitektoniskt vackra detaljer som räcken med trähandledare och infälld belysning, höga belysningsstolpar, granitplattor till gångbanan och blå täckplåtar med stadens vapen på, som sätts längs hela bron.

En halv mil räls

Parallellt med att gång- och cykelbanorna börjar bli klara under sommaren startar rälsläggningen på den andra delen av den färdiggjutna bron. Bron får dubbla spår, för att klara högre turtäthet och hastighet med Lidingöbanan och för att den ska bli mer driftsäker på sikt. Totalt ska en halv mil räls läggas.

Gång- och cykelbanorna invigs

En viktig milstolpe nås när bron öppnar för gående, cyklister och mopedister den 11 oktober. Det är många som vill vara med och fira i den tidiga morgonen och vara först över den nya bron. Den 4,5 meter breda moped- och cykelbanan och den 2 meter breda gångbanan upplevs betydligt luftigare än tidigare.

Spårbron växer fram

Spårbron mot Torsvik har börjat byggas från två olika håll och ett öppet hål har lämnats i mitten. Så snart som den nya gång- och cykelbanan har invigts rivs den gamla brons gång- och cykelgren mot Islinge. Det är ett måste för att kunna komma åt att bygga det sista och mittersta spannet till spårbrons kurva in mot Torsvik. I Torsvik jobbar man vidare med landfästet för spårbron.

Vindarnas tempel på plats

Den lilla väntkuren från 1925 har restaurerats för att återfå sin forna glans. I november kommer den på plats för att pryda det nya och större brotorget. Runtom börjar ett podium byggas och den lilla byggnaden utsmyckas utvändigt.

Rivning 2023

När 2022 är slut återstår bland annat att bygga färdigt spårbron och landfästet i Torsvik. Singnalsystem och kontaktledningar ska installeras och räls läggas i spårbrons kurva. Arbetet med spåranläggningen är komplext och involverar många aktörer. Under 2023 ska spårvagnen kopplas ihop med Lilla Lidingöbron och Gamla Lidingöbron rivas.

Se syntolkad version

Till toppen av sidan