Stycka av en tomt

En fastighet är ett bestämt markområde, till exempel en villatomt. Om du vill dela upp en tomt/fastighet i flera delar ska du ansöka om avstyckning.

Om du vill stycka av din fastighet är det bäst att först ta kontakt med Lidingö stads kundcenter, antingen via e-post eller via telefon. Miljö- och stadsbyggnadskontorets personal kan då göra en första bedömning av din förfrågan. Läs gärna mer här och sätt dig in i vad som krävs.

Vad krävs för att få avstycka en fastighet?
Hur vet jag vilka bestämmelser som gäller för min fastighet?
Vart vänder jag mig för att ansöka om avstyckning?
Vad kostar det att stycka av en tomt?
Till toppen av sidan