Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Lidingö en bra plats att bo på


  Tidningen Fokus listar årligen landets kommuner om var det är bäst att bo. I årets rankinglista placerar sig Lidingö på plats fyra.

 • Beslut om granskning av ny detaljplan i Stockby


  För att möta behovet av industrimark åt Lidingös företagare har ett förslag till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde tagits fram. Mellan 21 augusti och 18 september skickas planen ut för granskning

 • Fler parkeringsplatser för besökare till centrum


  Under en försöksperiod från 1 juli 2023 till 1 juli 2024 kommer halva nedersta terrassen av stadshusparkeringen reserveras för besökare till centrum.

 • Urvalet av kulturhistoriska miljöer ses över


  Nu återupptas arbetet med att uppdatera stadens kulturmiljöer, bland annat utifrån ny lagstiftning. Nya riktlinjer ska göra det tydligare vad som gäller i avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen och hur de kulturhistoriska värdena ska skyddas, bevaras och utvecklas.

 • Returchansen öppnar på Stockby


  Den 30 juni klockan 12.00 öppnar SÖRAB Returchansen på Stockby returpark. Det kommer därefter att vara öppet permanent.

 • Samarbete för fler unga i rörelse 


  Det är inte ovanligt att unga lägger sportskorna på hyllan när de når tonåren, något som ofta resulterar i en fritid utan tillräckligt med rörelse. För att råda bot på detta och skapa en meningsfull fritid för öns unga, fördjupas samarbetet mellan idrottsenheten och ungdomsavdelningen.

 • Vi önskar glad sommar!


  Nu när sommaren har kommit till ön vill vi passa på att önska alla Lidingöbor en riktigt glad sommar. I videon nedan ser du stadsdirektör Daniel Bromans hälsning.

 • Upprustning av Zetterbergsdammen klar


  Under det senaste året har arbeten med att restaurera Zetterbergsdammen pågått. Dammen har bland annat fått ett nytt tätskikt för att förhindra att den torrläggs, och en ny utformning med ett större vattendjup och en öppnare vattenspegel.

 • Utökat samarbete mellan staden och Millesgården


  Lidingö stad och Millesgården har sedan tidigare ett samarbetsavtal. Nu utökas det samarbetet och i den nya överenskommelsen fokuseras på att värna Millesgårdens bevarande och utveckling för nästa generation besökare.

 • 12 tips – så sparar du på vattnet


  Det är värmebölja och den ser ut att hålla i sig ett tag till. Det varma vädret innebär att vi använder mer vatten än vanligt och vattenverken jobbar för fullt. Så tänk på att använda vattnet smart.

 • Förslag om naturreservat ut på samråd


  Lidingö satsar på att bevara sin rika natur. Förslaget om att utöka Långängen-Elfviks naturreservat och bilda ett nytt naturreservat i Sticklinge skickas på samråd till berörda myndigheter och sakägare mellan den 15 juni och 11 oktober 2023.

 • Sträcka i centrum blir gågata – detta gäller


  Nu har sträckan i Lidingö centrum mellan restaurang Princess och restaurang Jernet blivit gågata. Nya skyltar har satts upp för att markera detta.

 • Tre frågor till förvaltningschef Isabella Andersson


  I början på året fick Lidingö stad två nya förvaltningar, tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen. Den senare är Isabella Andersson chef för. Vi har ställt tre frågor till henne kring hur hon ser på kontakten med öns näringsliv.

 • TV: 3 aktuella frågor i stadens politiska styre


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni, som blir det sista innan sommaruppehållet.

 • Så blev Lidingö en populär plats för filminspelningar


  Närheten till studior i Stockholm, mängder av filmiska miljöer och en generös syn på markupplåtelse. Det är några av nycklarna till att Lidingö blivit en populär plats för filminspelningar. Och så förstås, möjliggöraren Per Jungstedt.

 • Fördjupat samtal om besöksnäringens utmaningar och behov på ön


  Efter vårens givande panelsamtal mellan staden och representanter från arbetsmarknaden har ett första uppföljande möte med besöksnäringen skett.Syftet: att få ökad förståelse för hur staden kan stötta vid kompetensförsörjning.

 • Hundhagen i Koltorp blir allmänhetens


  Tekniska nämnden har efter en utredning beslutat att den nya hundhagen i Koltorp ska användas av allmänheten. Den ska alltså inte arrenderas ut till hunddagis.

 • Ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag införs


  Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter som börjar gälla från 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, det vill säga hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under femårsperiod.

 • Årets unga företagare på Hersby gymnasium prisade


  I veckan som gick samlades ekonomiprogrammets elever i Hersby gymnasiums aula för prisutdelning till Årets UF. Priset för Årets bästa UF gick till Vedbudet UF och Årets marknadsföring kammades hem av Beadseedo UF. Stort grattis till vinnarna!

 • Budgetdirektiv inför tuffare tider


  Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetdirektiven som nu lämnas till stadens nämnder för arbetet med budgeten för 2024.
Till toppen av sidan