Läget på Lidingö med anledning av covid-19

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Skärpt eldningsförbud på Lidingö


  Från och med idag den 23 juli och tillsvidare har länsstyrelsen och Storstockholms brandförsvar beslutat om ett skärpt eldningsförbud i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.
  Skärpt eldningsförbud på Lidingö

 • Undvik att bada vid algblomning


  Nu har sommarens ytansamlingar av cyanobakterier börjat spridas i Östersjön och kan med kort varsel även nå ön. Var vaksam om du ser att algerna börjar samlas och undvik att bada vid tydlig algblomning eftersom det vattnet är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.
  Undvik att bada vid algblomning

 • Vi hjälps åt att minska trängseln vid baden


  Det fina vädret lockar många till våra badplatser, ibland för många. Det börjar bli trångt både på bad- och parkeringsplatserna. Tänk på att parkera rätt så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas – det kan rädda liv.
  Vi hjälps åt att minska trängseln vid baden

 • Kvarlämnade matrester kan sprida djursjukdom


  Lämna inte matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem: Afrikansk svinpest är ett allvarligt hot mot svenska grisar och vildsvin och kan ge stora konsekvenser. Sjukdomen är inte farlig för människor, men vi kan sprida den via mat.
  Kvarlämnade matrester kan sprida djursjukdom

 • Gröna jobb ska göra Lidingö skönare


  Länsstyrelsen har beviljat Lidingö stad medel för satsningen Gröna jobb. Det är en grupp ungdomar som under stadens ledning ska rensa och gallra öns grönområden och parker.
  Gröna jobb ska göra Lidingö skönare

 • Nyfiken på: Lyftet för Kottlasjön


  Det är ingen slump att vattnet i Kottlasjön blivit klarare - staden har gjort en rejäl satsning för att förbättra sjöns vattenkvalitet. Varför och hur gjorde vi? Vad blev bättre? Här är två som vet svaren.
  Nyfiken på: Lyftet för Kottlasjön

 • Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling


  Från 1 juli måste verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg anmäla detta till stadens miljö- och hälsoskydd för att få fortsätta verksamheten. Detta gäller nu också för att få ta hål i exempelvis öron med håltagningspistol, för barberare och akupunktur.
  Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

 • Nya trafikregler vid Bredablicksparken och Grönstavägen


  Bredablicksvägens lokalgata vid lekplatsen blir gång- och cykelbana. På Grönstavägens parkering införs kortare p-tider för att minska långtidsparkeringen.
  Nya trafikregler vid Bredablicksparken och Grönstavägen

 • Tillfälliga lättnader för restaurangerna


  Coronapandemin har slagit hårt mot företagande, i synnerhet mot besöksnäringen. För att underlätta för dessa föreslås en avgiftsbefrielse för tillsyn enligt alkohollagen och en halvering av avgiften för uteserveringar.
  Tillfälliga lättnader för restaurangerna

 • Sommartips för hemester på Lidingö


  Här får du tips på vad du kan göra på hemmaplan i sommar. Det finns gott om smultronställen, härliga cykelvägar och sköna utflyktsmål. Så du behöver aldrig trängas. Tillsammans skapar vi en trygg och säker sommar – för oss alla.
  Sommartips för hemester på Lidingö

 • Rekordbetyg i Lidingös skolor


  De preliminära betygsresultaten för de kommunala skolorna för läsåret 2020/2021 har nu kommit. Återigen presterar Lidingös elever mycket bra.
  Rekordbetyg i Lidingös skolor

 • Ekarna drabbade av mal även i år


  Lidingös ekar har även i år drabbats av den snedstreckade ekstyltmalens framfart. Ekar i hela länet är drabbade och under sommaren kan man nu se en mängd vitbruna löv på öns träd.
  Ekarna drabbade av mal även i år

 • Förnyat stöd till barn- och ungdomsföreningar


  Flera föreningar på Lidingö har drabbats av intäktsbortfall eller ökade kostnader på grund av pandemin och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat. Därför har staden beslutat att stötta föreningslivet med 500 000 kronor.
  Förnyat stöd till barn- och ungdomsföreningar

 • Vi borrar och tar markprover i Högsätra centrum


  Vi undersöker marken i Högsätra under ett par veckor framöver, inför utvecklingen av Högsätra centrum.
  Vi borrar och tar markprover i Högsätra centrum

 • Näringslivsbilen fortsätter köra i juni


  I drygt ett års tid har Näringslivsbilen kört ut varor till Lidingöbor från lokala handlare på ön för att underlätta vardagen i coronatider. I takt med att smittan går ner i samhället och vaccinationerna ökar kommer staden fortsätta erbjuda hemleveranser till och med den 30 juni för att därefter avslutas.
  Näringslivsbilen fortsätter köra i juni

 • Trygg och säker sommar för ungdomar


  Äntligen är sommaren här! En tid för ledighet och roliga aktiviteter, men också en tid då ungdomar kan komma i kontakt med alkohol och narkotika. Det är även en tid då deras nyfikenhet kan leda dem in i nya och ibland farliga situationer. Då är det viktigt att vi vuxna är extra uppmärksamma och aktiva för att skapa en trygg sommar för våra unga.
  Trygg och säker sommar för ungdomar

 • Efterlysning: Seniorer till forskningsstudie om pandemin


  Är du äldre än 60 år och vill dela med dig av hur coronapandemin påverkat din livssituation? Karolinska institutet letar just nu efter personer som vill svara på frågor i en enkät som går ut i fler än 40 länder i världen. Enkäten tar max 20 minuter att besvara.
  Efterlysning: Seniorer till forskningsstudie om pandemin

 • Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.
  Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

 • Badplatserna redo för sommarbadare


  Värmen gör att många börjar samlas vid våra badplatser. Vi har rustat baden inför säsongen och mäter vattentemperaturen varje vecka.
  Badplatserna redo för sommarbadare

 • Ovanliga salamandrar trivs på ön


  Sällsynta vattensalamandrar finns på ön - och nu har de räknats, mätts och artbestämts i Rudboda.
  Ovanliga salamandrar trivs på ön
Till toppen av sidan