Läget på Lidingö med anledning av covid-19

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Sköna maj välkomnas med skönsång


  I Valborg firades vårens ankomst på Högsätra äldreboende med skönsång av kören Lidingö Vox. Med god distans till publiken och varandra gav kören en uppskattad konsert i trädgården.
  Sköna maj välkomnas med skönsång

 • Sök rabatt för lokalhyran under pandemin


  Du som hyr lokal för verksamhet via staden kan ansöka om hyresrabatt, om du haft ett omsättningstapp på minst 30 procent. Ansök för januari-mars senast den 14 maj.
  Sök rabatt för lokalhyran under pandemin

 • Fjärrvärmearbeten vid Södra Kungsvägen


  Med start den 3 maj byter Stockholm Exergi ut fjärrvärmeledningar vid Södra Kungsvägen, i höjd med Mosstorp. Ett körfält och gång- och cykelvägen påverkas.
  Fjärrvärmearbeten vid Södra Kungsvägen

 • Färre barn i förskolans barngrupper


  Storleken på barngrupperna i de kommunala förskolorna på Lidingö minskade under förra året tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. De senaste åren har snittet legat på 5,6 barn per årsarbetare, 2020 sjönk den siffran till 5,3 barn.
  Färre barn i förskolans barngrupper

 • Inget valborgsfirande i år


  Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässofiranden är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och därför får man inte vara fler än åtta deltagare.
  Inget valborgsfirande i år

 • Grönstakolonins kulturvärden skyddas i ny detaljplan


  Grönstakolonin utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövård och nu har en detaljplan tagits fram för att skydda de höga kulturvärdena. Planen gör det även möjligt för stugorna att knytas till stadens nät för vatten och avlopp.
  Grönstakolonins kulturvärden skyddas i ny detaljplan

 • Enkät om att bli äldre på Lidingö


  Inom kort kommer en enkät att skickas ut till ett antal slumpvis utvalda Lidingöbor över 55 år. Enkäten ingår i ett långsiktigt arbete som staden gör för att Lidingöbor ska fortsätta trivas också på äldre dagar på ön. Enkäten landar i brevlådan och kan besvaras antingen per brev eller digitalt.
  Enkät om att bli äldre på Lidingö

 • Höga betyg i servicemätning


  Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger årligen ut en rapport över hur landets kommuner sköter sin service till det lokala näringslivet. Nu har årets rapport kommit och Lidingö hamnar på en 60:e plats bland de 189 av de deltagande kommunerna av landets totalt 290 kommuner.
  Höga betyg i servicemätning

 • Varning för stöld och bedrägeri


  Polisen går nu ut och varnar för bedragare som främst riktar in sig på äldre personer.
  Varning för stöld och bedrägeri

 • Nu är våren här och sanden ska bort


  Vintern är slut och vi håller på att sopa bort sanden. Först ut är gång- och cykelbanorna, torg och områden kring centrum. Sen blir det enligt roterande schema med start på norra ön.
  Nu är våren här och sanden ska bort

 • Alla kan nominera till Gustaf Dalénpriset


  För att lyfta goda exempel på innovationsförmåga, entreprenörskap och ledarskap, inte minst som förebild för Lidingös unga, har ett pris instiftats i Gustaf Daléns ära. Priset ska gå till en lokalt förankrad person inom områdena entreprenörskap, ledarskap, innovation och samhällsbyggande. Och alla kan vara med och nominera kandidater.
  Alla kan nominera till Gustaf Dalénpriset

 • Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 12 april.
  Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

 • Kloka innovationer för en bättre hälsa


  Den årliga Innovationsmässan fick ställas in i höstas på grund av pandemin och Innovationsveckan flyttades fram till vårterminen. Men det har inte hindrat Lidingös unga från att vara kreativa och uppfinningsrika. Under några veckor sedan terminsstart har barn, elever och pedagoger jobbat med innovationer på temat hälsa. Drygt 40 innovationer skickades in till juryn och nu har ett vinnande bidrag utsetts.
  Kloka innovationer för en bättre hälsa

 • Södra Kungsvägen blir grönare


  Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende.
  Södra Kungsvägen blir grönare

 • Lidingö blir Hundarnas ö


  Uppdaterad 2 april.April, april! Hoppas alla hussar och mattar (och ni andra) fick er ett gott skratt. Glad påsk!Det har väl inte undgått någon att Lidingö översvämmas av hundar. Alla nya valpar på ön är en av få positiva effekter av coronapandemin. Lidingö stad bejakar detta snabbt ökande intresse hos många Lidingöbor och gör en extra satsning för att alla hundar ska trivas på ön.
  Lidingö blir Hundarnas ö

 • Lidingös skolor får drygt 5,5 miljoner i coronastöd


  Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan med anledning av covid-19-pandemin. I februari fick lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda vilket stödbehov som finns i skolorna på Lidingö och se över hur stödet ska fördelas. Vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars redogjorde tillförordnad förvaltningschef Leif Hildebrand för hur stödet ska användas.
  Lidingös skolor får drygt 5,5 miljoner i coronastöd

 • Sammanfattning av senaste fullmäktige


  I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 kunde på grund av tekniska problem ingen TV-webbsändning ske. Radio Lidingö kunde då inte heller sända eftersom deras sändning baseras på webbsändning. Här följer en sammanfattning av de viktigaste ärendena som behandlades vid sammanträdet.
  Sammanfattning av senaste fullmäktige

 • Trygghetsvandring i Larsberg


  Ett litet sällskap med boende och representanter för staden, vaktbolaget Avarn, polisen och fastighetsvärden John Matsson har gått på en trygghetsvandring genom Larsberg. Syftet var att lyfta goda exempel på vad som skapar en trygg miljö men också peka på platser som kan bli ännu tryggare.
  Trygghetsvandring i Larsberg

 • De viktigaste händelserna under år 2020


  Nu har årsredovisningen för 2020 presenterats för kommunfullmäktige. En ekonomi i balans och fortsatt god soliditet konstateras. För året redovisas ett rekordstort överskott men orsakerna är relaterade till pandemin.
  De viktigaste händelserna under år 2020

 • Ren båtbotten utan målning


  Båtfixande och snart dags för sjösättning. Du vet väl att det går att få bort alger och havstulpaner utan gift - här får du några tips.
  Ren båtbotten utan målning
Till toppen av sidan