Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Marcelo mäter matsvinn i förskolan


  Kocken Marcelo Brown i Rudboda förskola har fått en ny arbetsuppgift. Med start i fjol mäter han tallrikssvinn från barnens lunch. Detta som en del i arbetet mot stadens klimat- och miljömål.Anna Granström som är stadens miljösamordnare ger en uppdatering kring klimat- och miljöarbetet som pågått sedan 2021.

 • Gång- och cykelbanan vid Norra Kungsvägen breddas


  Gång- och cykelbanan på norra ön ska förbättras och kopplas ihop med nya Lilla Lidingöbron och Torsvik. Åtgärderna syftar till att öka säkerheten för trafikanterna.

 • Granskning av Högsätra Kärnan – tyck till!


  Uppdaterat 240427:
  Granskningstiden är förlängd till den 19 maj. Välkommen med dina synpunkter!

  Detaljplanen för Högsätra Kärnan, de centrala delarna i Högsätra, ställs nu ut för granskning. Välkommen med synpunkter mellan den 29 mars och 19 maj.


 • Krögare kraftsamlar i Ät ute på Lidingö


  Hur får vi Lidingöborna att välja något av de runt 70 matställen som finns på ön i stället för att åka till Stockholm och äta? Krögaren Patrik Gadelius har startat initiativet Ät ute på Lidingö.

 • Uppehållet för Lidingöbanan senareläggs


  Det planerade uppehållet för spårtrafiken mellan Ropsten och Baggeby skjuts framåt i tiden. Lidingöbanan fortsätter tills vidare att trafikera Gamla Lidingöbron.

 • Tre frågor till kommunpolis Thommy Brännström


  Hösten 2022 fick Lidingö en ny kommunpolis, Thommy Brännström. Hur ser han på det lokala näringslivets brottsutsatthet och på samarbetet med öns företagare? Vi har ställt tre frågor.

 • Problem med trygghetslarm åtgärdat


  Under dagen har Lidingö drabbats av en omfattande driftstörning på trygghetslarmen inom staden.

 • Ingen genomfart på Herserudsvägen


  Herserudsvägen är stängd för genomfart perioden 20–31 mars, när en plattform för Lidingöbanas ersättningsbussar byggs vid Baggeby station. Vi rekommenderar fordon att välja Södra Kungsvägen. Busstrafiken på Herserudsvägen läggs under tiden om.

 • TV: Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars.

 • Tyck till om nya detaljplaner i Rudboda


  Två nya detaljplaner har tagits fram i syfte att kunna bygga gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) i Rudboda. Detaljplanerna är ute för samråd och du som Lidingöbo har nu chans att tycka till.

 • Så blir Rudbodaparkens nya lekplats


  I höstas bad vi Lidingöborna att tycka till om upprustningen av Rudbodaparkens lekplats. Vi har sammanställt de många önskemålen och kan nu visa upp en förslagsskiss.

 • Lidingöbanan stängs av för spårarbete


  Uppdatering 230324: Trafikuppehållet för Lidingöbanan är senarelagt och nya datum ska beslutas. Vi återkommer med detaljer.
  Det är nära nu! De sista arbetena innan den nya spårbron kan öppna för Lidingöbanan görs 1 april till 14 maj. SL:s bussar ersätter under byggperioden tågtrafiken över bron.


 • Tyck till om detaljplaner i Kyrkviken


  Nu sker nästa milstolpe i arbetet med den nya detaljplanen för kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken, där villor och radhus planeras. Förslaget har justerats efter det tidigare samrådet och ställs nu ut för granskning mellan 1 och 29 mars.

 • Koppla vovven för rådjurens skull


  Från 1 mars fram till 20 augusti ska du som går ut med hunden se till att den hålls kopplad. Detta för att skydda vilt som lever i skog och mark.
Till toppen av sidan