Läget på Lidingö med anledning av covid-19

Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.


 • Lidingös skolor får drygt 5,5 miljoner i coronastöd


  Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolan med anledning av covid-19-pandemin. I februari fick lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda vilket stödbehov som finns i skolorna på Lidingö och se över hur stödet ska fördelas. Vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars redogjorde tillförordnad förvaltningschef Leif Hildebrand för hur stödet ska användas.
  Lidingös skolor får drygt 5,5 miljoner i coronastöd

 • Sammanfattning av senaste fullmäktige


  I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 kunde på grund av tekniska problem ingen TV-webbsändning ske. Radio Lidingö kunde då inte heller sända eftersom deras sändning baseras på webbsändning. Här följer en sammanfattning av de viktigaste ärendena som behandlades vid sammanträdet.
  Sammanfattning av senaste fullmäktige

 • Trygghetsvandring i Larsberg


  Ett litet sällskap med boende och representanter för staden, vaktbolaget Avarn, polisen och fastighetsvärden John Matsson har gått på en trygghetsvandring genom Larsberg. Syftet var att lyfta goda exempel på vad som skapar en trygg miljö men också peka på platser som kan bli ännu tryggare.
  Trygghetsvandring i Larsberg

 • De viktigaste händelserna under år 2020


  Nu har årsredovisningen för 2020 presenterats för kommunfullmäktige. En ekonomi i balans och fortsatt god soliditet konstateras. För året redovisas ett rekordstort överskott men orsakerna är relaterade till pandemin.
  De viktigaste händelserna under år 2020

 • Fortsatt stängning av mötesplatserna


  Mötesplats centrum och Träffpunkterna på Tor och i Brevik kommer att fortsätta att ha begränsningar i sina verksamheter hela maj ut. Fortfarande finns det ändå gott hopp om att sommarcaféet på Hustegaholm ska kunna öppnas vid månadsskiftet maj/juni.
  Fortsatt stängning av mötesplatserna

 • Ren båtbotten utan målning


  Båtfixande och snart dags för sjösättning. Du vet väl att det går att få bort alger och havstulpaner utan gift - här får du några tips.
  Ren båtbotten utan målning

 • Vaccinationerna innebär en stor lättnad


  Nu är första fasen av vaccinationerna i stort sett genomförd. Kunderna och personal på stadens särskilda boenden för äldre har fått sina doser och resultatet är påfallande. I nuläget finns ingen, varken bland de boende eller personalen, som är konstaterat positiv för Covid-19.
  Vaccinationerna innebär en stor lättnad

 • Renare biltvätt i biltvätt


  Hur tvättar du din bil? Så här års vill många göra ren bilen och det händer att det görs på tomten eller på gatan. Men visste du att tvättvattnet då inte går till Käppalaverket utan i stället släpps ut orenat med gifter i vår fina miljö på Lidingö?
  Renare biltvätt i biltvätt

 • Kronprinsessparet besökte Lidingö


  Den 24 mars besökte kronprinsessparet Lidingö via ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors.
  Kronprinsessparet besökte Lidingö

 • Skydda fåglar från fågelinfluensa


  Just nu pågår ett av de hittills största utbrotten av fågelinfluensa i Sverige och Europa och det är risk att även fåglar på Lidingö kan smittas.
  Skydda fåglar från fågelinfluensa

 • Fem tips till dig som vårfixar i trädgården


  Vårstäda trädgården? Du vet väl att du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall eller lämna det i Södergarn eller Stockby i stället för att elda. Eller varför inte göra en egen kompost?
  Fem tips till dig som vårfixar i trädgården

 • Herbys UF-företagare vann förstapris


  Hersbys UF-företagare tog i förra veckan hem två förstapriser i den stenhårda konkurrensen i Ung Företagsamhet Stockholms finalomgång.
  Herbys UF-företagare vann förstapris

 • Lokala jobbspår ska korta vägen till arbete


  Med hjälp av kortare branschinriktade utbildningar ska lokala arbetsgivare få tillgång till rätt kompetens och arbetssökande Lidingöbor komma snabbare i arbete. Det är målet med satsningen lokala jobbspår där Lidingö stad tillsammans med Malmö stad och Växjö kommun medverkar.
  Lokala jobbspår ska korta vägen till arbete

 • Nu är våren här och sanden ska bort


  Vi räknar med att vintern är slut och börjar sopa upp sand nästa vecka. Först ut är gång- och cykelbanorna, torg och områden kring centrum. Sen blir det enligt roterande schema med start på norra ön.
  Nu är våren här och sanden ska bort

 • Daniel Källenfors sammanfattar


  Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars.
  Daniel Källenfors sammanfattar

 • Information om corona­virus. Uppdateras löpande.


  Uppdaterad 8 april 2021: Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset. Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt samt Frågor & Svar, publiceras löpande vid behov på denna sida. För uppdaterad information generellt, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.
  Information om corona­virus. Uppdateras löpande.

 • Internationella perspektiv med Erasmus+


  Internationella kunskapsutbyten och projekt med andra skolor utomlands blir fortsatt möjligt på Hersby gymnasium. Skolan kan nu titulera sig ackrediterad Erasmus+-skola vilket öppnar dörrarna för kompetensutveckling av personal, elevutbyten utanför Sveriges gränser och samarbeten med kollegor och verksamheter som också deltar i Erasmus+.
  Internationella perspektiv med Erasmus+

 • Ta del av grannens bygglov i din digitala brevlåda


  Under våren kommer du som har en digital brevlåda att få meddelanden om beviljade bygglov och förfrågningar om att yttra dig i digital form. Därmed kommer du inte längre att få papperspost från bygglovsenheten.
  Ta del av grannens bygglov i din digitala brevlåda

 • Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19


  Har du ökade kostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvårdunder december månad 2020?
  Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

 • Driva företag under coronatiden


  Med anledning av coronapandemin har vi samlat viktig information för dig som företagare om stöd och åtgärder från staden och olika myndigheter.
  Driva företag under coronatiden
Till toppen av sidan