Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2018-05-31

  Skola, omsorg och arbete i fokus


  I årets budgetdirektiv fokuserar den politiska majoriteten främst på att stärka skolan, trygga omsorgen för äldre och socialt utsatta samt att öka insatserna för att få fler i arbete. En sänkning av skatten med fem öre föreslås. Den 4 juni behandlas förslaget till budgetdirektiv i kommunstyrelsen.
  Skola, omsorg och arbete i fokus
 • 2018-05-30

  Årets ängel en musikens eldsjäl


  Årets ängel, Lidingö stads årliga utmärkelse inom kultur, idrott och hälsa går i år till en centralgestalt och eldsjäl inom Lidingös musikliv, Göran Swedrup. Hans meritlista har med åren blivit lång och imponerande.
  Årets ängel en musikens eldsjäl
 • 2018-05-30

  Lastbil läckte ut olja, sanering genomförd


  I morse, onsdagen den 30 maj, läckte en tank med dieselolja från en lastbil i korsningen Agavägen- Ackumulatorvägen. Dieselolja rann ut på gatan men är nu sanerad.
  Lastbil läckte ut olja, sanering genomförd
 • 2018-05-30

  Lilla Lidingöbron i väntans tider


  Processen inför bygget av Lilla Lidingöbron rullar enligt plan. Sista dagen för entreprenörer att lämna anbud är 7 augusti och i oktober kan den som erövrat kontraktet sätta igång på allvar.
  Lilla Lidingöbron i väntans tider
 • 2018-05-30

  Startskott för Lilla Lidingöbron i höst


  Sista dagen för entreprenörer att lämna anbud för att bygga Lilla Lidingö bron är 7 augusti. Den 1 oktober fattar kommunstyrelsen beslut om vem som får uppdraget. Sedan kan det ”riktiga” arbetet med bron starta.
  Startskott för Lilla Lidingöbron i höst
 • 2018-05-30

  Förberedelse för kris


  I slutet av maj skickas broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Det sker i samband med att kampanjen Krisberedskapsveckan genomförs.
  Förberedelse för kris
 • 2018-05-30

  Möjligt bygga ut Rönneberga kursgård


  Det är nu möjligt att söka bygglov för att bygga ut på Rönneberga kursgårds mark - den nya detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft.
  Möjligt bygga ut Rönneberga kursgård
 • 2018-05-29

  Första pris till Skärsätra skola


  Den 17 maj deltog klass 4d i Skärsätra skola i en entreprenörsmässa inom ramen för Ung företagssamhet. För gruppen EENT gick det utmärkt – med produkten Stängbar läskburk vann de första pris för både bästa idé och bästa presentation och förärades med ett besök för hela klassen till Nobelmuséet.
  Första pris till Skärsätra skola
 • 2018-05-25

  Samarbete med Företagsakademin
  ska få Lidingöföretag att växa


  För att stötta företag på Lidingö i deras arbete har staden inlett ett samarbete med Företagasakademin som genom projektet ”Företagsakademin för tillväxt” ger tillväxtföretag möjlighet att få kostnadsfri utbildning inom bland annat ledarskap, sociala medier, försäljning och projektledning.
  Samarbete med Företagsakademin ska få Lidingöföretag att växa
 • 2018-05-25

  Våra naturvårdare är på plats


  Nu är våra proffsiga naturvårdare på plats. Under sommaren har vi fem betesdjur av rasen Highland cattle i hagar vid Långängskärret och Gråviken. De hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar till ett rikare fågelliv.
  Våra naturvårdare är på plats
 • 2018-05-25

  Polisens reception stängs


  En dag i veckan har polisstationen på Lejonvägen haft en bemannad reception med möjlighet att ta emot vissa typer av anmälningar och synpunkter från allmänheten. Polismyndigheten har nu beslutat att receptionen på Lidingö stängs från och med den 25 juni.
  Polisens reception stängs
 • 2018-05-25

  Närproducerat på matsedeln


  Lidingö stad har genom måltidsleverantören Sodexo inlett ett samarbete med det lilla mejeriet Geten Gerda & ko på Elfvik.
  Närproducerat på matsedeln
 • 2018-05-25

  Nya regler kring dina personuppgifter


  Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Den har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

  Nya regler kring dina personuppgifter
 • 2018-05-23

  Lärdomar efter vattenläckan


  På trettondagsaftons kväll den 5 januari började en huvudvattenledning att läcka i Mosstorp och boende i närområdet blev utan vatten.
  Lärdomar efter vattenläckan
 • 2018-05-23

  ​Lidingö värld i Minecraft


  Nyligen utsågs Lidingö stad till den kommun i landet som är bäst på att dela så kallad öppna data och med tillgång till öppna data stimuleras utvecklingen av nya digitala tjänster. Det senaste i den utvecklingen är att Lidingö nu kan laddas ner i en digital version till spelet Minecraft.
  ​Lidingö värld i Minecraft
 • 2018-05-22

  Larsbergsparken har öppnat


  Välkommen tillbaka till Larsbergsparken, som nu öppnat igen efter renovering och utbyggnad.
  Larsbergsparken har öppnat
 • 2018-05-22

  Lidingö stad deltar i stort projekt kring innovativ skolutveckling


  Kan man utveckla skolan, och göra det möjligt för elever att lära sig mer och bättre, med hjälp av sensorer och datainsamling i klassrum och skola? Det ska det Vinnovafinansierade projektet Internet of Things, IoT, svara på. Lidingö stad står som en av åtta deltagare i projektet som startar till sommaren och pågår under tre år.
  Lidingö stad deltar i stort projekt kring innovativ skolutveckling
 • 2018-05-21

  Ingen kötid för biståndsbedömt boende på Lidingö


  Vård- och omsorgsboende beviljas personer som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov och som inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller annan boendeform. På Lidingö finns en balans mellan efterfrågan och utbud. Alla som beviljats biståndsbedömt boende får det inom tre månader.
  Ingen kötid för biståndsbedömt boende på Lidingö
 • 2018-05-18

  Lidingö uppdaterar trafikstrategin


  Lidingö får en uppdaterad trafikstrategi och en nyhet är att alla trafikslag får samma prioritet. Inriktningen är att ge Lidingöborna möjlighet att välja det transportsätt som passar varje individ bäst och samtidigt minska trafikens negativa miljöpåverkan.
  Lidingö uppdaterar trafikstrategin
 • 2018-05-18

  Beslut om att testa boendeparkering


  I höst införs boendeparkering på försök i Baggeby, Bodal och Torsvik. Det beslutade teknik- och fastighetsnämnden den 16 maj. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och även andra bostadsområden.
  Beslut om att testa boendeparkering
Till toppen av sidan