Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2017-11-29

  Budgeten antagen i fullmäktige


  Nu har kommunstyrelsens förslag till budget för 2018 beslutats i kommunfullmäktige. En stark ekonomi med goda resultat ger utrymme för satsningar inom skola och omsorg. Dessutom finns utrymme för en sänkning av kommunalskatten.
  Budgeten antagen i fullmäktige
 • 2017-11-27

  Busshållsplats Foresta flyttas vintertid


  Busshållsplats Foresta flyttas cirka 40 meter framåt för att undvika problem med halka.
  Busshållsplats Foresta flyttas vintertid
 • 2017-11-27

  Hur följer Lidingö stad upp hemtjänstföretag och vård- omsorgsboenden?


  Tomas Öberg, Utvecklingsstrateg – berättar hur staden arbetar med uppföljningar och var resultaten av verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar redovisas.
  Hur följer Lidingö stad upp hemtjänstföretag och vård- omsorgsboenden?
 • 2017-11-21

  Lidingo.se bland de bästa kommunsajterna


  Lidingö stads webbplats lidingo.se hamnar bland de sex bästa kommunsajterna, när Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter kvalitén på webbplatserna hos landets alla kommuner.
  Lidingo.se bland de bästa kommunsajterna
 • 2017-11-17

  Inspiration till frukost


  Dansaren, skådespelaren, entreprenören, författare mm Karl Dyall, lockade drygt hundra besökare till Skogshem & Wijk och årets sista företagarfrukost.
  Inspiration till frukost
 • 2017-11-15

  In- och utfarten till Dalénum körbar


  Idag är hela trafikprojektet vid Dalénum på Södra Kungsvägen klart. Den sista delen öppnades på förmiddagen och du kan köra in- och ut till Dalénum i den nya cirkulationsplatsen.
  In- och utfarten till Dalénum körbar
 • 2017-11-15

  Parkeringslösningar en stor fråga vid Centrum-samrådet


  Tack alla ni som kom in med synpunkter på förslaget till första etappen av Lidingö centrums utveckling. De inkomna synpunkterna utgör ett underlag för stadens politiker inför kommande beslut om detaljplanens utformning.

  Parkeringslösningar en stor fråga vid Centrum-samrådet
 • 2017-11-14

  Investeringsbeslut fattat om Lilla Lidingöbron


  Staden har fattat investeringsbeslut om Lilla Lidingöbron. Om allt löper enligt plan kan arbetet med den dubbelspåriga bron starta hösten 2018 och vara klart år 2022.

  Investeringsbeslut fattat om Lilla Lidingöbron
 • 2017-11-02

  Välkommen att söka medel ur stiftelsen Elise Laurins fond


  Lidingö stad förvaltar Elise Laurins donationsfond. Fondens ändamål är att ge bidrag till förebyggande barnavård och spädbarnsvård, i första hand till privatpersoner boende på Lidingö. Överskottet från fonden delas ut årligen. I år finns det drygt 12 000 kronor att dela ut.
  Välkommen att söka medel ur stiftelsen Elise Laurins fond
 • 2017-11-01

  Café minnesvärt 7 nov


  Välkommen till café minnesvärt. Kvällen kommer handla om den senaste forskningen inom Alzheimers sjukdom. Professor Agneta Nordberg från Karolinska institutet kommer att föreläsa och svara på frågor kring ämnet.
  Café minnesvärt 7 nov
Till toppen av sidan