Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2017-03-30

  Jobb och integration i fokus på årets första företagarfrukost


  Närmare 80 företagare kom till årets första företagarfrukost som hölls på Brasserie Jernet. Stöd vid rekrytering och några konkreta satsningar som pågår för att integrera våra nyanlända Lidingöbor i arbetslivet var fokus den här morgonen. Dessutom korades årets företagare Jan Sjöberg, som driver Lidingösidan.
  Jobb och integration i fokus på årets första företagarfrukost
 • 2017-03-29

  Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer ytterligare


  Samtliga ledamöter i kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars var eniga om att vänta med investeringsbeslutet för Lilla Lidingöbron.  Däremot ville en minoritet utreda möljigheten att bygga en högre bro. Hela ärendet återremitterades därför till kommunstyrelsen.

  Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer ytterligare
 • 2017-03-27

  Ny avfallsentreprenör 3 april


  För dig som abonnent innebär det några förändringar när Lidingö stad byter till entreprenören RenoNorden.
  Ny avfallsentreprenör 3 april
 • 2017-03-13

  Stadens hemtjänst och serviceboenden Silviahemscertifierade


  Som första kommunala hemtjänst i Sverige har Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggeby gård och Högsätra Silviahemscertifieras. I fredags firades certifieringen högtidligt på Baggeby gård.
  Stadens hemtjänst och serviceboenden Silviahemscertifierade
 • 2017-03-09

  Nya trafikföreskrifter i april


  Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att ändra i lokala trafikföreskrifter på Pyrolavägen och Stockholmsvägen. Ändringarna gäller från 1 april.

  Nya trafikföreskrifter i april
 • 2017-03-09

  Informationskväll om familjehem


  Välkommen till en informationskväll om vad det innebär att vara familjehem för ett barn eller en ungdom.
  Informationskväll om familjehem
 • 2017-03-08

  Död svan hade fågelinfluensa


  Den svan som konstaterats med fågelinfluensa återfanns inte på Lidingö som tidigare uppgetts, utan på Skeppsbron i Stockholm. Det var felaktig information från länsveterinären som gjorde att fyndplatserna blandades ihop. Staden vill ändå göra allmänheten uppmärksam på att fågelinfluensa är konstaterad inom länet.

  Död svan hade fågelinfluensa
 • 2017-03-07

  Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer


  Kommunstyrelsen godkänner att Lilla Lidingöbron ska ha en segelfri höjd på sju meter och att staden avvaktar med investeringsbeslutet. Anledningen är att det pågår diskussioner med landstingets trafikförvaltning om möjligheten till dubbelspår.
  Beslut om Lilla Lidingöbron dröjer
 • 2017-03-06

  Dags för årets första företagarfrukost


  Torsdagen den 30 mars klockan 7.30−09.00 är det dags för årets första företagarfrukost. Morgonens värd förrutom Lidingö stad är Brasserie Jernet.
  Dags för årets första företagarfrukost
 • 2017-03-02

  Hitta ny kompetens på Lidingö jobbmässa


  Den 27 april är det för tredje året i rad dags för Lidingö jobbmässa. Mässan vänder sig till alla som söker nya jobbutmaningar och är en möjlighet för dig som lokal företagare att rekrytera ny kompetens till ditt företag.
  Hitta ny kompetens på Lidingö jobbmässa
 • 2017-03-01

  KomTek erbjuder praktikplatser för nyanlända


  För att bidra till en bättreintegration tar stadens teknik- och entreprenörskola KomTek emot åtta praktikanter från introduktionsprogrammet (IM) på Hersby gymnasium.
  KomTek erbjuder praktikplatser för nyanlända
Till toppen av sidan