Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2017-01-30

  Kritik mot staden i extern granskning


  Lidingö stad får kritik för bristande information om regler för bisysslor och jäv till sina medarbetare. Samtidigt konstaterar utredarna att det inte förelegat något uppsåtligt handlande i olagligt eller otillbörligt syfte i de delar som gäller granskningen av en chefstjänsteman i staden.

  Kritik mot staden i extern granskning
 • 2017-01-26

  Inga planer för f.d. restaurangtomten i Rudboda


  Det finns inga planer för hur man ska använda marken i korsningen Elfviksvägen-Södergarnsvägen.
  Inga planer för f.d. restaurangtomten i Rudboda
 • 2017-01-25

  Ungdomsbostäder byggs i Larsberg


  Planutskottet har beslutat att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Klockbojen 4 i Larsberg. På fastigheten som ägs av John Mattson fastighets AB är tanken att det ska byggas cirka 80 bostäder för personer mellan 18 -25 år.

  Ungdomsbostäder byggs i Larsberg
 • 2017-01-25

  Stadshusets ombyggnation beslutas


  Nu är de detaljerade ritningarna och kalkylerna för upprustning av Lidingö stadshus klara. Den 6 februari ligger förslaget att genomföra den stora ombyggnationen på kommunstyrelsen bord.

  Stadshusets ombyggnation beslutas
 • 2017-01-17

  Samverkan mellan stad och polis


  Nu har Lidingö stad och Polisen undertecknat en samverkansöverenskommelse för att effektivt kunna förebygga brott. En gemensam lägesbild och samsyn i prioriteringarna är två av huvudingredienserna i överenskommelsen.

  Samverkan mellan stad och polis
 • 2017-01-09

  Så skiner solen på Lidingö


  Är du intresserad av att producera din egen el eller värme? Lidingö stad har tagit fram en solkarta där fastighetsägare på Lidingö kan se hur stor potentialen för solenergi är på just deras fastighet.

  Så skiner solen på Lidingö
Till toppen av sidan