Huvudinnehållet startar här

Stadens anslagstavla

På Lidingö stads digitala anslagstavla meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Adressen hit är www.lidingo.se/anslagstavla

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Till toppen av sidan