1. Fil/dokument Nyttja offentlig plats

  om vi föreslår avslag på din ansökan. Vanliga upplåtelser på Lidingö är: Torghandel Uteservering Valborgsmässoeldar Lidingöloppet och andra sport- och fritidsevenemang Fester, som midsommarfirande Valstugor Cirkus

  Lidingö stad / Trafik & infrastruktur / Nyttja offentlig plats
  Senast ändrad: 2021-08-24 10.16 • Storlek: 30.8 kB
 2. Fil/dokument Söka tillstånd

  Lyssna Söka tillstånd Den som vill utnyttja allmän mark på Lidingö behöver tillstånd. Det kan handla om grävarbeten, idrottsevenemang, majbrasor eller torghandel. Lidingö stad har vetorätt

  Lidingö stad / Trafik & infrastruktur / Nyttja offentlig plats / Söka tillstånd
  Senast ändrad: 2020-04-24 16.07 • Storlek: 31.6 kB
 3. Fil/dokument Starta livsmedelsverksamhet

  Lyssna Starta livsmedelsverksamhet All yrkesmässig hantering av livsmedel ska ske i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Vad är en livsmedelsanläggning? En verksamhet räknas som livsmedelsföretag om: Företaget är verksamt i livsmedelskedjan

  Lidingö stad / Näringsliv & arbete / Tillståndsguide för företagare / Starta livsmedelsverksamhet
  Senast ändrad: 2022-01-04 11.03 • Storlek: 40.2 kB
 4. Fil/dokument Trafik & infrastruktur

  vara säker och tillgänglig. Nyttja offentlig plats Du behöver tillstånd om du vill använda allmän mark för till exempel schaktarbeten, torghandel, majbrasor eller lotterier.

  Lidingö stad / Trafik & infrastruktur
  Senast ändrad: 2022-01-19 13.45 • Storlek: 25.6 kB
 5. Fil/dokument Staden stöttar det lokala näringslivet

  för uteserveringar och torghandel. Lidingö stad kommer också att verka för att tillsammans med polisen skyndsamt hantera förfrågningar om uteserveringar på stadens mark. Vi kommer inte i nuläget att kräva in

  Lidingö stad / Näringsliv & arbete / Staden stöttar det lokala näringslivet
  Senast ändrad: 2020-09-21 17.03 • Storlek: 32.8 kB
 6. PDF Allmänna lokala ordningsföreskr, jun96 Pdf.

  som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller också stadens föreskrifter om torghandel. 3 § Vid tillämpning

  Lidingö stad / KS_2019_197-Allmänna lokala ordningsföreskrifter - för antagande.pdf Pdf, 156.9 kB. (pdf, 156.9 kB)
  Senast ändrad: 2019-10-29 11.47 • Storlek: 156.9 kB
 7. PDF Microsoft Word - Antagen - allmänna lokala ordningsföreskrifter-{F2364F36-CB7D-4F42-B78D-4E01A8C2F052}.doc Pdf.

  på alla platser inom staden som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller också stadens föreskrifter

  Lidingö stad / Allmänna lokala ordningsföreskrifter med kartor, F53-2019.pdf Pdf, 3.7 MB. (pdf, 3.7 MB)
  Senast ändrad: 2019-12-02 14.16 • Storlek: 3.7 MB
 8. PDF Taxa för tillfällig upplåtelse av offentlig plats F 42-2021 Pdf.

  Årsavgiften enligt 1:2 dividerat med 25 m2) 1.5 Försäljningsplatser - tillfällig försäljning på offentlig plats som inte är avlyst enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel. T ex kioskvagnar, Food truck

  Lidingö stad / Taxa för tillfällig upplåtelse av offentlig plats F 42-2021.pdf Pdf, 352.9 kB. (pdf, 352.9 kB)
  Senast ändrad: 2021-04-08 10.08 • Storlek: 352.9 kB
 9. PDF CT Hållbarhetsprogram WEBB 2014-06-25 Pdf.

  för handel eller hantverk ut mot gatan, bör därför medges i detaljplaner. För att stärka folk- livet på gatorna med handel bör staden underlätta för uteserveringar och torghandel. Trygghet Till ett levande

  Lidingö stad / CT Hållbarhetsprogram WEBB 2014-06-25.pdf Pdf, 1.8 MB. (pdf, 1.8 MB)
  Senast ändrad: 2014-06-26 10.00 • Storlek: 1.8 MB
 10. PDF CT Hållbarhetsprogram Pdf.

  ut mot gatan, bör därför medges i detaljplaner. För att stärka folk- livet på gatorna med handel bör staden underlätta för uteserveringar och torghandel. Trygghet Till ett levande centrum hör bostäder. De gör

  Lidingö stad / CT Hållbarhetsprogram.pdf Pdf, 1.9 MB. (pdf, 1.9 MB)
  Senast ändrad: 2014-05-16 09.50 • Storlek: 1.9 MB
Till toppen av sidan