Stadsbiblioteket

För pedagoger

För förskolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud pekböcker, bilderböcker och faktaböcker för förskolor och dagbarnvårdare att låna. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din barngrupp!

Extraöppet för förskolor

Under vår- och höstterminen är förskolegrupper och dagbarnvårdare välkomna till biblioteket för att lämna/låna böcker en stund innan biblioteket öppnar.

Boka in din grupp genom att skicka e-post till Nike Hjelm, sedan är ni välkomna från klockan 9.15 på tisdagar och fredagar under perioden 7/1–5/6.

OBS Under sommaren gör extraöppet för förskolor uppehåll.

Lånetider och låneregler

Förskolorna lånar barnböcker till verksamheten på ett särskilt lånekort som förvaras på biblioteket. Varje avdelning på förskolan har ett eget lånekort. Förskolan blir inte ersättningsskyldig om någon barnbok kommer bort. Prata med oss på biblioteket så hjälper vi din förskoleavdelning med ett bibliotekskort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på förskolans lånekort.

Deposition av boklåda

Förskolornas småbarnsavdelningar (1-3 år) är välkomna att höra av sig till biblioteket på tel. 08-731 37 70 och beställa en bokdeposition med 40 stycken pek- och bilderböcker. Lånetiden är 84 dagar. Förskolorna ansvarar för att höra av sig i god tid innan lånetiden har gått ut för att beställa hämtning och eventuell ny deposition.

Bokpåsar

På biblioteket finns två sorters bokpåsar att låna: Temapåsar och Bokpuffar.

Temapåsarna innehåller ca 10 stycken böcker med ett gemensamt tema.

Aktuella temapåsar: Livet och döden, Textlösa böcker, Bygga och konstruera, Vara kompis, Vara syskon, Vara familj, Matematik, Fordon och resor, Börja förskoleklass, Demokrati och Barnkonventionen, Natur och miljö, Fantasi och drömmar, Interaktiva böcker, Känslor, Böcker på rim, Sagor, Normkreativitet 1-3 år och Normkreativitet 3-5 år.

Bokpuffarna innehåller 7 böcker av samma titel.

Du vet väl att biblioteket erbjuder bilderböcker med TAKK, taktila bilderböcker och språkstimulerande bilderböcker? Hör av dig så berättar vi mer!

Böcker på andra språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

På biblioteket finns även litteratur på två språk. Så kallade tvillingpaket innehåller en bilderbok på till exempel arabiska och samma bok på svenska. Det finns också bilderböcker med text på två språk parallellt.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

I vår Äppelhylla hittar du anpassade medier, som till exempel taktila böcker, böcker med TAKK och böcker om barn med funktionsvariationer.

Läsombud

Alla kommunala förskolor på Lidingö har ett eller flera läsombud som regelbundet bjuds in till träffar på biblioteket, t.ex. studiecirklar, tematräffar och inspirationskvällar.

Arbetar du på en fristående förskola och vill bli läsombud? Hör av dig till oss!

För skolor

Välkommen till biblioteket!

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker. Du som är pedagog är välkommen in på egen hand eller tillsammans med din klass!

Visning av biblioteket

Vill du komma med din klass och få en visning av biblioteket samt boktips? Hör av dig, vi tar emot skolklasser åk F-9 för visning i mån av tid.

Lånekort för lärare

Som lärare och pedagog kan du få ett personligt lånekort att använda i tjänsten. Kortet förvaras på biblioteket och används till barn- och ungdomsböcker till dina elever. Läraren blir inte ersättningsskyldig om någon barn- eller ungdomsbok kommer bort.

Pedagogisk litteratur eller andra böcker för vuxna lånas inte på lärarkortet.

Böcker på andra språk

Lidingö stadsbibliotek erbjuder bilderböcker och kapitelböcker på: arabiska, dari, engelska, finska, franska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, meänkieli, polska, ryska, samiska, somali, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

För att komplettera bibliotekets bestånd kan vi låna in böcker på andra språk från Internationella biblioteket i Stockholm.

Anpassade medier

I vår Äppelhylla hittar du anpassade medier, som till exempel taktila böcker, böcker med TAKK och böcker om barn med funktionsvariationer.

Talböcker och Legimus

Talböcker är inlästa böcker för personer som har en läsnedsättning, permanent eller tillfällig.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism eller adhd

Med appen Legimus kan man ladda ner och läsa talböcker direkt i en telefon, dator eller surfplatta. För att kunna logga in krävs det att man har registrerat ett konto hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). I första hand bör registreringen ske på skolbiblioteket. Skolelever som saknar skolbibliotek kan vända sig till Lidingö stadsbibliotek och boka in en tid: talbok@lidingo.se Målsmans godkännande krävs för skolelever under 18 år. En registrering tar ca 15 minuter.

Talböcker produceras av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) (länk) med offentliga medel och i enlighet med §17 i upphovsrättslagen.

Skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek

Lidingö stadsbibliotek är ett folkbibliotek. Det finns vissa skillnader mellan folkbibliotek och skolbibliotek, som kan vara bra att känna till. Alla skolor ansvarar för att följa skollagen och tillhandahålla ett skolbibliotek. Lidingö stadsbibliotek tillhandahåller inte:

  • lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik,
  • klassuppsättningar av tryckta böcker/e-böcker,
  • läromedel för grundskolan.
Kontakt
Till toppen av sidan