Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så lånar du

Välkommen! Biblioteket är öppet för alla.

På biblioteket finns bland annat:

 • böcker för barn och vuxna på olika språk
 • tidningar och tidskrifter
 • språkkurser

I e-biblioteket finns:

 • e-böcker
 • e-ljudböcker
 • digitala tidningar och tidskrifter
 • strömmande film

Det är gratis att låna böcker och annat på biblioteket.

Bibliotekskort

För att låna böcker behöver du ett bibliotekskort. Bibliotekskortet är gratis.

Alla, oavsett ålder, kan få ett eget bibliotekskort. Om du är under 13 år måste din vårdnadshavare skriva under ett intyg. Intyget hämtar du på biblioteket.

Dina lån är sekretessbelagda. Det innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om vem som har lånat eller reserverat en viss titel. Vi berättar inte heller för föräldrar vad deras barn som är 13 år och äldre har lånat.

Ditt bibliotekskort är ditt eget och det är bara du själv som får använda det. När du lånar en bok eller något annat så har du ansvar för boken tills du har lämnat tillbaka den.

Om du tappar ditt bibliotekskort måste du berätta det för biblioteket. Då spärrar vi ditt kort, så att ingen annan kan använda det. Du kan få ett nytt kort mot en mindre avgift.

Skaffa bibliotekskort

Skriv in dig via bibliotekskatalogen eller på biblioteket. För att hämta ut ditt bibliotekskort behöver du besöka biblioteket och ha med dig din legitimation. (Om du är under 13 år behövs bara intyget från din vårdnadshavare.)

När du skriver ditt namn på kortet betyder det att du lovar att följa bibliotekets regler. Du godkänner också att dina personuppgifter registreras i bibliotekets dataregister.

Biblioteket behandlar dina personuppgifter endast för själva biblioteksdriften, till exempel för att hantera dina lån eller för att skicka meddelanden till dig. Det är endast personal inom bibliotekets organisation som kan se eller använda dina personuppgifter.

Du kan kontakta biblioteket om du:

 • inte längre vill att biblioteket ska ha dina personuppgifter registrerade – du har möjlighet att avsluta ditt bibliotekskonto när du själv vill.
 • vill beställa ett utdrag över de uppgifter som biblioteket har sparat om dig.
 • eller om du vill ändra dina uppgifter så att du kan vara säker på att biblioteket inte har kvar gamla personuppgifter.

Ansök om bibliotekskort som hämtas ut på biblioteket (Bibliotekskatalogen) Länk till annan webbplats.

13 +

Du som fyllt 13 men inte 18 år kan ändå skaffa lånekort på egen hand, utan vårdnadshavares underskrift. För dig finns det särskilda låneregler:

 • du kan låna max 10 böcker åt gången.
 • du kan inte låna TV-spel eller dvd:er.
 • du kan inte få förseningsavgifter eller reservationsavgifter.
 • du är inte ersättningsskyldig för medier som kommit bort eller förstörts.
 • vi berättar inte för dina föräldrar eller någon annan att du lånat eller reserverat. Inte heller vad.

Bibliotekskort om du bor på Lidingö och har e-legitimation

Du som bor och är skriven på Lidingö kan skaffa bibliotekskort helt digitalt. Logga in med e-legitimation och ansök om bibliotekskort. Ditt konto aktiveras vanligtvis inom ett par arbetsdagar. Du kan då använda ditt kortnummer direkt för att använda bibliotekets e-resurser, till exempel ladda ner e-böcker. Det fysiska bibliotekskortet får du med post till din folkbokföringsadress.

Ansök om bibliotekskort med e-legitimation (För dig som bor på Lidingö) Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar

Du har ansvar för de böcker och filmer du lånar.

Om du tappar bort böckerna, om de går sönder eller om du lämnar tillbaka dem för sent, får du betala en avgift till biblioteket.

Som vårdnadshavare ansvarar du för dina barns lån.

Lånetid

Lånetiden är oftast 4 veckor, men kan vara kortare för vissa medier. Om det är kö på en bok är det kortare lånetid än normalt.

Det står alltid på ditt lånekvitto hur länge du får låna.

Du kan låna om de flesta böcker och andra medier, om ingen annan står i kö. Du lånar om via bibliotekskatalogen.

Bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats.

Försenade medier

Om du lämnar tillbaka böckerna för sent får du betala en avgift.

Om du inte lämnar tillbaka dina försenade böcker skickar biblioteket en påminnelse. Om du inte lämnar tillbaka böckerna då heller får du en räkning. 

Om du har avgifter som är 100 kronor eller mer, eller om dina böcker är väldigt försenade, spärras ditt lånekort.

Förkomna medier

Om du betalar för en förkommen bok och sedan hittar boken så kan du inte få pengarna tillbaka.

Övertidsvarning

För att undvika förseningsavgift kan du få en så kallad övertidsvarning ett par dagar innan du ska lämna tillbaka dina böcker. Du kan välja att få det via e-post eller sms. Det är alltid ditt ansvar att lämna tillbaka böckerna i tid, även om du inte fått en övertidsvarning.

Reservationer (ställa sig i kö)

Du kan reservera (ställa dig i kö) på en bok som någon annan har lånat. Du kan reservera en bok via bibliotekskatalogen, via telefon eller genom att besöka biblioteket. Så snart boken har kommit in till biblioteket får du ett meddelande via post, e-post eller sms. Då kan du hämta boken på biblioteket.

Om du vill låna en bok som inte finns på Lidingö stadsbiliotek kan vi beställa den från ett annat bibliotek. Det kallas för fjärrlån. Då betalar du en avgift.

Avgifter

Förseningsavgift

Om du lämnar tillbaka böckerna för sent får du betala en avgift per bok och vecka. Du måste betala avgiften även om biblioteket inte har skickat ut en påminnelse.

För vuxenmedier:

 • 15 kronor/medium och påbörjad vecka

Om du lämnar tillbaka flera böcker eller andra medier vid samma tillfälle kan avgiften aldrig bli mer än 270 kronor vid det tillfället.

För barnböcker och andra barnmedier utgår ingen avgift.

Borttappad eller förstörd bok

Om en bok som du har lånat försvinner eller blir förstörd får du betala för den. Om du inte betalar räkningen kan skulden drivas in genom inkasso.

Prislista för att ersätta lånat material:

 • Vuxenbok, cd-bok, mp3-bok, Träna hjärna-spel: 420 kronor
 • Pocketbok, tidskrift: 120 kronor
 • Barnbok, cd-bok för barn: 220 kronor
 • Tv-spel: 700 kronor
 • Dvd-film: 450 kronor
 • Särskilt dyra böcker och andra medier: inköpspris

Reservationsavgift

 • Vuxenmedier: 10 kr/st
 • Barnmedier: Gratis

Fjärrlån (lån från andra bibliotek)

Om vi hjälper dig att låna in böcker eller andra medier från något annat bibliotek i landet, tar vi ut en avgift.

 • Bok: 40 kr/st
 • Kopior: Faktisk kostnad

Ersättningsavgift förkommet bibliotekskort

 • 0–18 år: Gratis
 • 18 år och uppåt: 40 kronor

 

Så här fjärrlånar du

Lämna ditt önskemål om fjärrlån via bibliotekskatalogen, via e-post eller genom ett personligt besök på biblioteket.

Fyll i din fjärrlåneansökan via bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats.

E-post: fjarrlan@lidingo.se

Du kan också skicka fjärrlåneansökningar via Libris, den gemensamma katalogen för bibliotek vid svenska universitet och högskolor.

Libris låntagarbeställningar, KB Länk till annan webbplats.

Registrera ett personligt lånekonto i Libris, KB  Länk till annan webbplats.

Information om fjärrlån

På sidan Söka och låna kan du läsa mer om vilket material som du får fjärrlåna och hur länge du måste vänta.

Det här kan du fjärrlåna och annan information om fjärrlån


Kontakt
Till toppen av sidan