Startsida, Lidingö stad

Tydlighet med vision och strategiska mål

För att skapa tydlighet om långsiktiga intentioner beslutade kommunfullmäktige i juni 2009 om en vision och fem strategiska mål för Lidingö stad.

Vision för Lidingö - hälsans ö

 • På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa.
 • Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag.
 • Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö.
 • Lidingö har Sveriges bästa skolor.
 • På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden.

Strategiska mål

 • Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.
 • Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
 • Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
 • Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
 • Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar.

Finansiellt mål

 • Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 procent av verksamhetens kostnader.
 

Senast ändrad: 2015-07-10

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Madeleine Helleday
kommunikationschef  
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: