Stad och politik

Vilka långsiktiga intentioner har staden? Vilka visioner, strategiska och finansiella mål har Lidingö?

Stadens organisation, EU- samarbeten, statistik, policys, miljöarbete och stadsarkiv.

Vilka politiker leder Lidingö? Vad gör kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder?

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 juni 2008.

Här hittar du frågor som rör stadens ekonomi, budget och upphandling.

Vad händer om en allvarlig händelse drabbar Lidingö stad? Vem är ansvarig för vad under en sådan händelse?

Här kan du jämföra oss med andra kommuner och verksamheter.

Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Här hittar du information om hur och var du kan rösta.

Till toppen av sidan