Startsida, Lidingö stad

Välko

Välkommen till Lidingö stad

Nyheter

Det händer mycket i Lidingö stad! De senaste åren har vi arbetat extra mycket med vår gemensamma värdegrund, framtagandet av ett eget ledarskapsprogram och inte minst med att vidareutveckla vårt varumärke som Hälsans ö. Vi har även fått en ny stadsdirektör i staden, Anna Hadenius. Klicka på play i filmen (ovan) för att få träffa Anna och höra mer om hennes tankar kring Lidingö stad som arbetsgivare.

Vill du få en fördjupad bild av Lidingö stad som arbetsplats klickar du dig vidare här på vår webbplats.

Månadens nyanställd

Christian Söderqvist
Verksamhetschef för de kommunala förskolorna

Hur har första tiden på jobbet varit?
- Första tiden har varit bra. Det har varit mycket nytt att sätta sig in i då jag aldrig jobbat i en kommun tidigare. Många besök på de olika förskolorna har det blivit och jag har hunnit träffa både personal och barn.

Läs hela intervjun

Läs tidigare intervjuer

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: