Startsida, Lidingö stad

Välko

Välkommen till Lidingö stad

Nyheter

Vill du vara med och utveckla våra nya gruppbostäder?

Nu bygger vi två nya gruppbostäder för unga vuxna med funktionsnedsättning. Vi står inför spännande utmaningar och behöver fler nyfikna och drivande stödassistenter som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Är du en av dem? Se vår film så får du veta mer.

Annonsen och hur du ansöker finns under fliken Lediga jobb.Månadens nyanställd

Madeleine Jakobsson och Hannes Sjölund
Praktikstudenter från Tekniksprånget

Hur har första tiden på jobbet varit?
- Det har varit en lärorik och väldigt spännade tid. Vi har båda fått en bra inblick i arbetet och från dag ett har vi fått vara med på allt. Möten, lokalplanering, utredningar och även haft egna kundärenden samt träffat några av staden samarbetsparterns. Vi har verkligen snabbt kommit in jobbets vardag.

Läs hela intervjun

Läs tidigare intervjuer

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: