Startsida, Lidingö stad

Välko

Välkommen till Lidingö stad

Nyheter

Vill du vara med och utveckla våra nya gruppbostäder?

Nu bygger vi två nya gruppbostäder för unga vuxna med funktionsnedsättning. Vi står inför spännande utmaningar och behöver fler nyfikna och drivande stödassistenter som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Är du en av dem? Se vår film så får du veta mer.

Annonsen och hur du ansöker finns under fliken Lediga jobb.Månadens nyanställd

Åsa Wesström
Kundtjänsthandläggare på fastighetskontoret

Hur har första tiden på jobbet varit?
- Den har varit spännande och lärorik. Jag har redan fått prata med många medarbetare inom staden som arbetar inom allt ifrån förskolor till äldreboenden. Jag har även till viss del fått lära mig att hitta på Lidingö. Det är kul eftersom jag inte kände till Lidingö så pass väl innan jag började arbeta här.

Läs hela intervjun

Läs tidigare intervjuer

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: