Startsida, Lidingö stad

Högsätra skola 7-9

Fotograf: Joakim Trolle Lindgren

I Högsätra skola 7-9 möts eleverna från Högsätra, Skärsätra och andra skolor och bildar nya elevgrupper. Här får eleverna tre spännande år i en skola med bra kamratskap och engagerade lärare.

Nyheter

Senast ändrad: 2015-10-06

Uppdaterad av:

Kontakt

Expedition
Carina Dariél
Tel: 08-731 38 20
E-post: carina.dariel

Adress
Högsätravägen 8
181 58 Lidingö

Rektor 7-9
Carina Rydström
Tel: 08-731 38 23
E-post: carina.rydstrom

Länk till skolwebben
Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: