Skriv ut
Dela

Trygghet och säkerhet i trafiken

För att höja trafiksäkerheten jobbar Lidingö stad med förebyggande åtgärder. Det finns flera sätt skapa tryggare trafik, till exempel gupp och chikaner. 

Farthinder


Trygghet beskriver hur trafikmiljön upplevs. Det är till exempel vanligt att personer lägger märke till bilar som kör för fort och av den erfarenheten drar slutsatsen att det är hastighetsproblem på en gata. Det är lätt hänt att inte fokusera på alla de bilar som faktiskt håller hastighetsgränserna.

Ett annat exempel är ljusreglerade övergångsställen som många upplever som tryggare än obevakade övergångsställen, men i själva verket är ljusreglerade övergångsställen mindre säkra.

Vi jobbar förebyggande med trafiksäkerhet och ett exempel på det arbetet är hastighetsplanen för Lidingö.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är beroende av många faktorer som hastighet, val av färdmedel, fysisk utformning och den mänskliga faktorn.

Ett sätt att mäta trafiksäkerhet är antalet olyckor på en plats eller korsning, eller mängden hastighetsöverträdelser i förhållande till den tillåtna hastigheten.

Övergångsställen

På Lidingö finns cirka 400 övergångsställen. Under det senaste året har vi tagit bort en del, för tvärtemot vad man kan tro är det inte alltid säkrare att korsa gatan vid ett övergångsställe än där det saknas. Enligt forskning stannar mindre än 50 procent av bilisterna vid ett övergångsställe. Vissa bilister ökar till och med farten för att visa att de inte tänker stanna.

Det ska naturligtvis finnas övergångsställen i anslutning till skolor, förskolor och äldreboenden och där hastigheten är över 30 kilometer per timme och det på grund av trafiken är svårt att ta sig över gatan. Övergångsställena ska vara väl synliga.

Åtgärder som höjer säkerheten

Gupp, chikaner, stopphållplatser. Det finns många sätt att höja säkerheten i trafiken. Lidingö stad utgår från Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort när vi jobbar med detta. Katalogen beskriver de flesta åtgärderna för att öka trafiksäkerheten som genomförs idag. Det ger oss underlag att välja åtgärd och genomföra den på ett medvetet sätt. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som ger ut åtgärdskatalogen.

Kontakt
Till toppen av sidan