Skriv ut
Dela

Trafik

På Lidingö finns 21 mil vägar och 13 mil gång- och cykelvägar som du ska kunna färdas säkert på med bil, buss, cykel eller till fots.

Cirkulationsplats Dalénum

Cirkulationsplats Dalénum, Södra Kungsvägen


Vi arbetar för att trafikmiljön ska vara säker och tillgänglig. Det innebär bland annat att vi bygger om farliga korsningar, bygger fler cykelvägar, tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen och ändrar hastigheten på olika platser på Lidingö.

Via menyn kan du läsa mer om bland annat cykelvägar på ön och om säkra skolvägar för våra barn. Du kan läsa om hur vi snöröjer och vad som är viktigt att tänka på när det är tid för sandupptagning på våren och mycket mer.

Staden ska vara trafiksäker och tillgänglig

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten på Lidingö har vi bland annat gjort hastighetsändringar baserat på Trafikverkets nya rekommendationer för hastighetsgränser. Vi förbättrar framkomligheten ännu mer för gående och cyklister för att få en bättre harmoni bland alla som vistas i trafiken.

På bostadsvägar och andra centrala delar, där det rör sig mycket människor, har vi sänkt hastigheten till 30 eller 40 kilometer per timme. På genomfartsvägar, som kräver högre framkomlighet för bilar, har vi däremot höjt till 60 kilometer per timme. Vi har skyltat om, gjort avsmalningar i körbanan, anlagt cirkulationsplatser och höjt övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra ändrade hastigheter, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Vi har alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att stärka trafiksäkerheten. 

Trafikverket bedömer att med det nya systemet att sätta hastighetsgränser sparas 40-50 liv per år av vilka cirka hälften på det kommunala vägnätet. Trafikverkets krockvåldskurva visar att åtta av tio fotgängare dödas i en kollision i 50 kilometer per timme och endast en av tio i 30 kilometer per timme.

Hastighetsplan för Lidingö

Lidingö har en hastighetsplan som utgår från Trafikverkets rekommendationer för hastighetsgränser och som ska ligga till grund för det fortsatta säkerhetsarbetet i Lidingö stad.

Till toppen av sidan