Båtrådet

Båtrådet är ett beredningsorgan för alla viktigare ärenden som berör båtlivet. Båtrådet, som även är ett samarbetsorgan tjänar också som forum för ömsesidig information.

I rådet ingår representanter från båtförbundet, teknik- och fastighetsnämnden samt tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen.

Båtrådet ska främst bereda följande ärenden:

  • Behovet av båtplats, som båtkö och prognoser
  • Planer på utbyggnader
  • Verksamhet
  • Underhåll och drift
Kontakt
Till toppen av sidan