En skolreseplan för varje skola

Skolreseplanen beskriver hur barnen tar sig till skolan och problem och hinder som finns på vägen. Planen beskriver också åtgärder som ska genomföras för att skapa säkra skolvägar.

Säkra skolvägar på Lidingö utgår från verktyget skolreseplaner. En skolreseplan är en konkret handlingsplan. Den tas gemensamt fram av skolan, föräldrar, elever och representanter från staden som arbetar med trafikplanering.

Skolreseplanen beskriver hur barnen tar sig till skolan och vilka eventuella problem och hinder som finns på vägen. Planen beskriver också vilka åtgärder som kommer att genomföras för att skapa säkra skolvägar, som får fler att välja att gå eller cykla till skolan.

Ett av målen i stadens miljöprogram är att alla skolor på Lidingö ska ta fram en skolreseplan.

Till toppen av sidan