Skriv ut
Dela

Resvaneundersökning

Vi genomför regelbundet en enkel resvaneundersökning på de flesta grundskolor i kommunen. Målet är att följa vilka färdmedel som används på skolvägen och kunna utvärdera arbetet med Säkra skolvägar.

Hur tar du dig till skolan på morgonen?

Undersökningarna genomförs, i den mån det är möjligt, samtidigt i samtliga deltagande skolor genom handuppräckning i klasserna och avser barnens val av färdmedel till skolan på morgonen. För att få representativa resultat görs mätningarna så att årstid eller semestrar påverkar resultaten så lite som möjligt. Oftast innebär det att mätningen görs på våren eller hösten.

Mätning i maj 2018

Den senaste undersökningen gjordes i maj 2018. Den visar att andelen som cyklar till skolan har ökat och att något fler åker moped. Det är fortfarande många som går till skolan även om andelen minskat något.

Samtidigt gjordes också en undersökning på Hersby gymnasium.

Till toppen av sidan