Säkra skolvägar

Att självständigt kunna ta sig till skolan är bra både för barnens hälsa och utveckling och för miljön. Lidingö stad arbetar med säkra skolvägar för att fler ska kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel.

Flicka cyklar på cykelbana.

Allt fler elever skjutsas i bil till skolan. Ibland för att barnen vill det, någon gång för att det är bråttom och andra gånger för att vägen till skolan inte upplevs vara tillräckligt trygg att släppa iväg barnen på ensamma.

Gå eller cykla till skolan

Lidingö stad arbetar med Säkra skolvägar, i syfte att underlätta för fler att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel. Arbetet med Säkra skolvägar bygger på skolans och föräldrarnas engagemang för att sedan tillsammans kunna påverka beteenden och ge förslag på fysiska åtgärder.

Promenaden eller cykelturen till skolan är viktig motion i en alltmer stillasittande vardag och ett nyttigt sätt att utveckla sin trafikmognad på.

En trygg och säker väg till skolan

Vissa upplever trafikmiljön runt skolor som otrygg, främst på grund av många bilar. Känslan av otrygghet gör att många föräldrar inte vill att deras barn går eller cyklar till skolan.

För att uppnå en tryggare miljö är det viktigt att föräldrar funderar över sina egna vanor och val. Det är en bra början att tillsammans gå med barnet en dag i veckan eller när bilen behövs, lämna av barnen en bit får skolan.

Säkra skolvägar

Säkra skolvägar drivs av teknik- och fastighetsförvaltningen i samarbete med lärande- och kulturförvaltningen.

Till toppen av sidan