Skriv ut
Dela

Södra Kungsvägen

Vad
Sista etappen av Södra Kungsvägen ska göras. Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Elleveio lägger om elledningar och Lidingö stad renoverar gång och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvaret och byter också ut trädallén - popplarna byts ut mot pelarekar, räcken och belysning.

Var
Södra Kungsvägen mellan Karlavägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Körfältet mot Ropsten.

När
Arbetet pågår mellan maj och oktober.

Preliminär tidsplan:

  • Infodring av va-ledningar, viss lukt kan tillfälligt och kortvarigt uppstå. Maj.
  • Schaktning och borttagning av befintlig trädallé. Maj.
  • Nya träd (5,5 meter höga pelarekar) planteras i september-oktober.
  • Hela gång- och cykelvägen nyasfalteras i oktober, från korsningen Mosstorpsvägen fram till cirkulationsplatsen vid Lejonvägen.
  • Ny belysning längs lokalgatan och nya räcken mellan gång- och cykelvägen och körbanan i oktober.
  • Körfält samt gång- och cykelväg öppnar för trafik under oktober.

Hur
Trafiken påverkas, ett körfält stängs av och gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, därför råder parkeringsförbud på gatan under hela perioden.

Till toppen av sidan