Skriv ut
Dela

Larsbergsbron

Vad
Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis och körbanan stängs helt under en period.

Var
Larsbergsbron på Larsbergsvägen.

När
Första etappen pågick mellan maj och december 2018.

Den andra etappen startade maj 2019 och skulle varit avslutad sista augusti. På grund av mer omfattande fel som kunde upptäckas först när ytskiktet var bortskrapat har renoveringen försenats. Bron beräknas vara klar och öppna i slutet av december 2019.

Hur
Larsbergsbron byggdes 1966 och och tätskiktet måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkades inte biltrafiken eftersom vi började med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Det gick också att cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.

Under etapp 2 (maj-augusti 2019) är bron helt stängd för motrortrafik. Biltrafiken är hänvisad till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till Agavägen. Gående och cyklister kan fortsatt använda bron även under denna arbetsperiod.

Stillastående arbete?
Under september-oktober 2019 pågår betonggjutning av de vattenbilade ytorna. När en gjutning utförts måste vi låta betongen härda i minst tre dagar innan nästa gjutning kan utföras. Det sker en gjutning per vecka under fyra veckors tid och emellan dem får bron vila. Därför kan det ibland se ut som om arbetet med brorenoveringen står stilla. 

Entreprenör för jobbet är DAB.

Till toppen av sidan