Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Zetterbergsvägen blir säkrare

Nu ska det bli säkrare att ta sig fram på Zetterbergsvägen. Upphöjt övergångsställe, chikaner och väjningsplikt ska hjälpa till att hålla hastighetsbegränsningen.

Korsningen Zetterbergsvägen-Antilopvägen.

Boende vid Zetterbergsvägen har önskat hastighetsdämpande åtgärder längs vägen. Många kör fortare än de tillåtna 30 kilometrarna i timmen och det får negativa effekter på trafiksäkerheten.

– Trafiksäkerheten är viktig. Särskilt där många barn rör sig måste miljön inbjuda till försiktig körning så att ingen skadas. Hastigheten är ofta för hög på Zetterbergsvägen, nu sätter vi farthinder för att dämpa farten och göra det säkrare för trafikanterna, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Detta gör vi:

  • Övergångsstället närmast korsningen Zetterbergsvägen-Norra Kungsvägen höjs upp för att framförallt dämpa hastigheten för bilar som kommer från Norra Kungsvägen.
  • Fyra så kallade 30-öar placeras och bildar chikaner längs gatan. Chikanerna placeras strategiskt för att göra det svårt att köra för fort mellan dem.
  • Väjningsplikt införs på Antilopvägen för att göra korsningen Antilopvägen- Zetterbergsvägen säkrare.

Ambitionen är att åtgärderna ska vara klara till sommaren 2020.

Till toppen av sidan