Vinterparkering från den 1 november

Från 1 november tillämpas vinterregler för parkering på öns gator. Datumparkering och servicedagar är till för att underlätta snöröjning, lövborttagning, sandning med mera.

Datumparkering

  • Datumparkering innebär parkeringsförbud mellan klockan 00.00 och 16.00. På udda datum är det förbjudet att parkera på den gatusida som har udda adressnummer. På jämna datum gäller förbudet på den sida som har jämna adressnummer.
  • Exempel: Vid parkering efter kl 16.00 ett udda datum, där avsikten är att stå kvar på platsen till nästföljande morgon (det vill säga ett jämnt datum), ska parkering ske på den sida av gatan som har udda adressnummer. Detta eftersom parkeringsförbudet på sidan med jämna nummer under jämnt datum träder i kraft vid midnatt, och därefter gäller 00.00–16.00 dagen efter.
  • Skylten för datumparkering syns på Lidingöbron.

Annan skyltning

  • Datumparkering gäller på gator där ingen annan skyltning finns på plats.
  • Exempel på annan skyltning kan vara parkeringsförbud särskilda dagar.

Vinterreglerna gäller till och med 30 april.

 

Till toppen av sidan