Våren kommer och sanden ska bort

Mellan den 9 april och mitten av maj tar vi upp sand och grus från cykelbanor, vägar och torg. Tänk på att datumparkering fortfarande gäller, så underlättas arbetet.  

Först sopar vi rent gång- och cykelvägar, torg och områden kring centrum. Vi fortsätter med bostadsområdena längst ut på södra ön och jobbar oss successivt över ön för att avsluta med den norra delen. På kartan ser du när vi preliminärt kommer till ditt områdePDF (pdf, 353 kB).

Sand- och grusupptagning på förskolor och skolor pågår fram till och med slutet av april.

Parkera rätt så hjälper du till

Det blir tillfälligt parkeringsförbud på vissa vägar för att underlätta arbetet. Dessa vägar skyltar vi upp i god tid. Var uppmärksam på skyltarna, då bilar som blockerar för sandupptagningen kan komma att bötfällas. Det räcker med en enda felparkerad bil för att hindra sopningen av en väg och försena hela arbetet.

Kom ihåg att datumparkeringlänk till annan webbplats gäller till och med 30 april. Datumparkering innebär parkeringsförbud mellan klockan 00.00-16:00 jämna datum på den sida av vägen som har jämna gatunummer, och udda datum på sidan med udda gatunummer.

Klart i mitten av maj

Målsättningen är att sandupptagningen ska vara helt klar i mitten av maj, om vädret tillåter. Vi kommer att sopa vägarna i flera omgångar. Du kommer eventuellt att se grus och sand som ligger kvar på marken, trots att vi har sopat din väg en gång, men då vet du att vi återkommer och sopar en gång till. Har din väg inte blivit sopad i slutet av maj kan du göra en felanmälanlänk till annan webbplats.

Missfärgat vatten i samband med sandsopning

Det kan hända att du får missfärgat vatten i kranen under tiden vi sopar stadens vägar. Det beror på att vi öppnar brandposter för att fylla på sopmaskinerna med vatten som vi sedan spolar vägarna med. När brandposten öppnas frigörs rostpartiklar som finns på insidan av vattenledningarna. Det är rostpartiklarna som tillfälligt missfärgar vattnet och detta är helt ofarligt. Spola lite längre i kranen så försvinner missfärgningen snart.

Till toppen av sidan