Vägarbeten vid Aga

Delar av Agaplansvägen och Agavägen kommer tillfälligt att stängas av.

 

På Agaplansvägen, mellan Södra Kungsvägen och Agavägen, vid cirkulationsplatsen, ska SL installera sensorer. Detta för att Lidingöbanans tåg ska känna av om en bil fastnar på spåret.

Ena vägbanan på infarten till Dalénum stängs av mellan klockan 19-01, mellan klockan 01-05 stängs vägen av helt. Arbetet påbörjas måndag 30 april och beräknas pågå i två veckor.

Vid frågor, kontakta SL:s kundservice: 08-600 10 00

Ett körfält stängs av

På Agavägen kommer en kort sträcka av ett körfält att stängas av nedanför ICA Kvantum mot AGA. John Mattson Fastighets AB bygger nya ungdomsbostäder och behöver lägga nya VA-ledningar. Dessa ledningar ska kopplas ihop med de gamla och därför behöver vägen grävas upp.

Arbetet påbörjas den 30 april och beräknas vara klart till midsommar.

Vid frågor kontakta John Mattsson Fastighets AB: 08-613 35 00.

Till toppen av sidan