Vägarbeten i Torsvik

Måndag 9 juli börjar jobbet med att återställa Skolvägen och andra vägar i området.

Det är efter jobb med fjärrvärmeledningar som bland annat Skolvägen ska återställas, det gäller körbanan och gångbanorna på båda sidor om vägen.

Asfalteringsjobb kommer även att utföras på Torshammarvägen och en del av Torsvikssvängen.

P-förbud

Arbetet berör hela Skolvägen, mellan Torshammarvägen och Sturevägen. Det kommer att vara p-förbud på vägen under tiden som arbetet utförs och framkomligheten kommer att påverkas. Följ skyltning på plats.

På övriga vägar begränsas också framkomligheten.

Boende i området som är direkt berörda av arbetena får separat information från entreprenören.

Arbetet beräknas vara klart vecka 31.

Till toppen av sidan