Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Frågor och svar om vattenläckan

Uppdaterade Frågor och svar 2018-01-15, klockan12.57

Är det helt säkert att dricka vattnet igen?

Ja. Lidingö stad har under veckan genomfört ett stort antal vattenanalyser, de samlade vattenanalyserna är nu klara. De visar att vattnet är helt rent och att det inte finns några bakterier i vattnet. Därmed är vattnet säkert att dricka och kokningsrekommendationen hävs därmed.

Var kokningsrekommendationen överdriven?

Nej. Även om det inte fanns några indikationer på att vattnet skulle ha varit förorenat, valde Lidingö stad att innan vi med absolut säkerhet kunde konstatera att vattnet var rent, som en försiktighetsåtgärd att gå ut med rekommendationen att koka vatten för matlagning, dryck och tandborstning.

Är det sämre vattentryck nu i kranarna?

Det finns inga indikationer på att det skall vara sämre vattentryck, Lidingö stad har inte sänkt vattentrycket.

Om man upplever att det är sämre tryck, ska man som första åtgärd göra rent sina blandare och silar i munstyckena. Det är ett årligt underhåll som man ändå alltid bör göra, så om man inte gjort det nyligen kan det vara bra att passa på att göra det nu.

Om det trots detta ändå skulle vara dåligt tryck, gör en felanmälan via Lidingö stads webbplats:

Kontakta oss/felanmälanlänk till annan webbplats

Bor man i flerfamiljshus, bör man även kontakta fastighetsvärden.

Vad händer nu?

Lidingö stad arbetar nu med att sammanställa hanteringen av vattenläckan och därefter kommer en utvärdering att ske för att dra viktiga lärdomar som kan utveckla såväl stadens krisberedskap som kommunikationsinsatser. Synpunkter från Lidingöborna kommer vara en viktig del i utvärderingen och därför ser nu staden över hur vi på ett strukturerat sätt kan inhämta Lidingöbornas åsikter och förbättringsförslag.

Vi kommer att utvärdera vilka informationskanaler Lidingö stad kan använda och hur vi löpande utvecklar och uppdaterar information och relevanta kanaler för att snabbt nå så många Lidingöbor som möjligt. Det gäller exempelvis möjligheten att nå ut via SMS eller E-post, även i sammanhang då det inte är akut fara så att Viktigt meddelande till allmänheten kan användas. I nuläget har staden inte ett samlat register med kontaktuppgifter till Lidingöbornas privata mobiltelefoner och e-postadresser, men även dessa möjligheter kommer att ses över.

Varför skickades inget SMS?

Det har varit många frågor kring varför staden inte skickade ut SMS. Endast när det rör akuta situationer, som exempelvis vid fara för liv, kan SMS skickas ut som ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Under natten till lördagen kontaktades Länsstyrelsen om olika möjligheter att nå ut med information. Eftersom det inte var någon akut fara för liv beslutade Länsstyrelsen att Lidingö stad kunde sända ett myndighetsmeddelande. Myndighetsmeddelandet gick ut i Sveriges Radio P4 morgonsändning på lördagen och det upprepades också i senare sändningar. Meddelande gick också ut via Sveriges Radios och SVT:s hemsidor och på krisinformation.se.

Under händelsen hade staden också kontakt med SOS Alarm AB, sändningsledningen på Sveriges Radio, Landstinget, Vårdguiden, Polismyndigheten och Räddningstjänsten.

Skillnaden på Myndighetsmeddelande och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Myndighetsmeddelande

Ett myndighetsmeddelande skickas när normal verksamhet i viktiga samhällsfunktioner inte längre kan bedrivas. Det kan till exempel röra sig om störningar i vatten- och elförsörjning, som inte bedöms livsfarliga i ett kort perspektiv. SMS skickas inte ut vid myndighetsmeddelande.

VMA och SMS

För akuta situationer där det kan vara fara för liv kan ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sändas ut. Det finns olika typer av VMA och olika sätt att sända ut sådana meddelanden. I första hand görs det via Sveriges Radio P4. Som komplement till radio kan även SMS användas. Då skickas ett SMS ut via SOS Alarm.

Eftersom det i samband med vattenläckan inte fanns något som indikerade att det skulle finnas en omedelbar risk för skada på liv eller spridning av allvarlig smittsam sjukdom, var inte VMA aktuellt. Därför fanns det inte heller möjlighet att använda SMS-utskick för att informera Lidingöborna.

Uppdaterade Frågor & Svar efter 2018-01-10, klockan 13:26:

Är det helt säkert att dricka vattnet igen?

Ja.

Under veckan har Lidingö stad genomfört ett stort antal vattenanalyser. Vattenanalyserna är nu klara. De visar att vattnet är helt rent och att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet. Därmed häver Lidingö stad försiktighetsåtgärden om kokning. Man behöver alltså inte längre koka vattnet som ska användas för matlagning, till dryck och tandborstning.

Frågor & Svar före 2018-01-10, klockan 13:26:


Vad händer om jag druckit vattnet?

Uppmaningen att koka vattnet är en ytterligare försiktighetsåtgärd till dess vi har fått svar på vattenanalyserna. Om man mot förmodan skulle må dåligt efter att ha druckit vattnet, bör man kontakta vården på 1177.

Måste allt vatten kokas?

Det vatten som ska användas som dricksvatten, till kaffebryggare, matlagning och tandborstning bör som en försiktighetsåtgärd kokas.

Finns det rent vatten någonstans?

Under kvällen den 7 januari har en 10 000 liters-tank med rent dricksvatten till allmänheten ställts upp på lastkajen vid Högsätra sjukhus (nedre parkeringen). Vid behov kommer tanken att fyllas på. Detta vatten behöver inte kokas!

Kranen har en skyddsfilt över sig för att undvika att frysa fast. Vi är tacksamma om alla hjälps åt med att stänga kranen ordentligt och lägga över skyddsfilten över kranen efter det att man tappat upp vatten. Lidingö stad kommer också att ha personal som regelbundet ser till att vatten finns och att kranen är stängd.

Vi har valt att placera tanken i Högsätra eftersom det är relativt centralt på ön och det går att ta sig dit både med bil, buss och Lidingötåget och det går att stanna utan att störa trafiken i övrigt.

Har alla vatten nu?

Alla hushåll, även de som berördes av den tillfälliga vattenavstängningen i Högsätra i lördags kväll, har återigen vatten.

När man nu under måndag 8/1 ska laga ledningen, innebär det att vattnet ska stängas av igen?

Nej, det är inga fler planerade avstängningar av vattnet. Den sektion som lagas är den som redan är avstängd från ledningsnätet, det vill säga en trasig ledning i Mosstorp (därifrån det läckte i fredags) och vattenledningsnätet och vattentillförsel påverkas därför inte.

När kan man dricka vattnet igen?

Så snart resultaten från vattenanalyserna är klara kan Lidingö stad ge nya rekommendationer. Provsvaren väntas under veckan. Till dess råder den utökade försiktighetsåtgärden att alla hushåll och verksamheter ska koka vattnet som ska användas till matlagning, som dricksvatten och till tandborstning.

Kan djuren dricka vattnet utan att det behöver kokas?

Ja, Lidingö stad har rådfrågat Albano Djursjukhus som inte anser att det finns behov att koka vattnet till djur, om inte djuret är särskilt känsligt

Varför ska man koka vattnet?

I större vattenledningssystem finns ofta mindre läckage. Det normala övertrycket i ledningsnätet förhindrar att bakterier och andra främmande föremål tränger in i systemet.

På grund av de tusentals kubikmeter vatten som läckte ut i fredags kväll så sänktes vattentrycket i vattenledningssystemet.

Tills att vi med säkerhet kan konstatera att trycksänkningen inte påverkat vattenkvalitén så rekommenderar staden alla hushåll på Lidingö att koka sitt dricksvatten. Rekommendationen bygger på Livsmedelsverkets allmänna riktlinjer kring detta. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnetlänk till annan webbplats

Det finns dock inga provsvar eller liknande som i nuläget anger att vattnet skulle vara förorenat, så rekommendationen är en extra försiktighetsåtgärd.

Varför gick man först ut med en rekommendation om att endast drabbade hushåll skulle koka vattnet, som sedan uppdaterades till att gälla alla på Lidingö?

Under lördagsförniddagen informerades Lidingö stad om omfattningen av läckaget och den efterföljande trycksänkningen i systemet. Utifrån den informationen beslutade Lidingö stad på lördagsförmiddagen den 6 januari att som en försiktighetsåtgärd utöka rekommendationen till att gälla hela ön.

Varför kan inte vattenprover tas under helgen?

Eftersom ledningen som gått sönder ska kopplas på systemet, förhoppningsvis på tisdag 9/1, avvaktar vi med provtagning tills dess. Eftersom vi under tisdagen ska koppla på den lagade ledningen, måste vi vänta med att ta vattenprover till dess. Om vi skulle ta prov tidigare under helgen eller under måndagen kan vi inte få korrekta provsvar som gäller hela vattensystemet. Vi måste också ta flera vattenprover på olika platser för att säkerställa vattenkvaliteten innan vi kan häva rekommendationen.

Hur lång tid tar det innan svar på vattenproverna kommer?

Vattenprover kommer att tas med start på tisdag 9/1 och beräknas ta tre dagar.

Till toppen av sidan