Trolldalsvägen förbättras

Mellan 1 oktober och mitten av november breddar och asfalterar vi vägsträckan mellan Trolldalstippen och Mor Annas brygga.

Arbetet startar i höjd med infarten till Trolldalstippen och avslutas efter den stora parkeringen. Syftet är att förbättra vägbanan och skapa en väl fungerande vattenavrinning.

Biltrafiken via parkeringen

Vi breddar vägen, sätter nytt vägräcke i kurvan, schaktar bort lera och asfalterar slutligen hela sträckan. Den sista raksträckan, vid Mor Annas brygga, gräver vi upp och justerar innan den asfalteras. Under tiden leder vi om biltrafiken via parkeringen.

Det kan bitvis bli trångt och lite sämre framkomlighet vid arbetsplatsen. Vi ber dig som bilist att köra försiktigt. Trafiken regleras via trafiksignaler.

Stadens entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet, som ingår i årets stora asfalteringsprogram. Arbetet beräknas vara klart i mitten av november. 

Till toppen av sidan