Trafikprojekt Dalénum

I mitten av november beräknas trafikprojektet vid Dalénum vara klart, tidigare än beräknat. På onsdag öppnar den nya busshållsplatsen för trafik österut mot Gåshaga.

Ny busshållsplats öppnar

Onsdag 18 oktober klockan 14.00 öppnar den nya busshållsplatsen för trafik österut mot Gåshaga.

Bakgrund

September 2016 startade arbetet med trafikprojektet på Södra Kungsvägen vid Dalénum. Projektet beräknades pågå till årskiftet 2017/2018 men kommer istället att vara klart redan i mitten av november.

Projektet resulterar i nya trafiklösningar:

  • Cirkulationsplats
  • In- och utfart till Dalénum
  • Gång och cykelväg
  • Gång- och cykeltunnlar som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum.
Till toppen av sidan