Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tillfälligt dubbelriktad trafik på Odenvägen

Den 20 mars började vi rusta upp bron nedanför Jernet i centrum. Lejonvägen stängdes av för biltrafik i höjd med Kyrkvägen och i riktning mot Norra Kungsvägen. Bussar och utryckningsfordon får passera men annan motortrafik leds om fram till i sommar.

I samråd med Lidingö centrums handlare har vi öppnat Odenvägen för dubbelriktad trafik under byggtiden.

Arbete pågår fram till sommaren på bron på Lejonvägen.

Arbete pågår fram till sommaren på bron på Lejonvägen.

Bron i centrum, som går över en gång- och cykelväg, är i behov av reparation. Det är framför allt brons tätskikt och räcken som behöver bytas ut.

För att bussar och utryckningsfordon ska kunna passera över bron sker arbetet först på den ena sidan av bron, sedan på den andra. Övrig fordonstrafik leds om så att arbetet ska kunna flyta på så snabbt och effektivt som möjligt. Alternativa vägar skyltas på plats. Vi förstår att det blir lite rörigt under en period, men hoppas på förståelse för att vi behöver säkra att bron ska hålle en bra bit in i framtiden.

Access till centrum och parkering

Som bilist kommer du fortsatt att kunna ta dig till och från centrum och parkera där. Men kommer du från Lidingöbron eller söderifrån rekommenderar vi att du parkerar vid biografen eller stadshusparkeringen. Då berörs du inte av några avspärrningar.

Kommer du från Norra Kungsvägen svänger du som vanligt in på parkeringen via Odenvägen. Eftersom Lejonvägen är avstängd vid arbetsplatsen når du som kommer från motsatt håll centrumparkeringen bäst via Lejonvägen-Sturevägen- Stockholmsvägen-Odenvägen.

 

Karta med orangea pilar som visar vägen.

Det röda krysset visar var Lejonvägen är avstängd för arbete i riktning mot Norra Kungsvägen. Orangea pilar visar hur fordonstrafik leds om.

Odenvägen tillfälligt dubbelriktad

För att göra det lättare att ta sig till och från centrumparkeringen har vi, i samråd med handlarna, nu öppnat Odenvägen för dubbelriktad trafik under byggtiden. Det innebär att 30-minutersparkeringarna på vägen är borttagna liksom den tidigare omledningen av trafiken i denna del av Lidingö centrum.


Odenvägen öppnas för dubbelriktad trafik.

Odenvägen har öppnats för dubbelriktad trafik.

Ombyggnad av centrumparkeringen

Samtidigt som bron repareras genomför Lidingö Centrum den andra etappen i renoveringen och förbättringen av parkeringshuset. Arbetet påbörjas i nedre parkeringsplan den 20 mars och pågår till slutet av juni. Därefter, under juli och augusti, kommer halva övre plan på centrumparkeringen att renoveras. Allt beräknas vara klart i september.

I början av augusti beräknas bron på Lejonvägen öppna för all trafik igen. Arbetet utförs av vår entreprenör Allblästring. Tack för ditt tålamod och för att du respekterar att området vid bron är en arbetsplats och stängd för fordonstrafik.

Frågor och svar

Varför är det avstängt för bilister när bussar och räddningstjänst kan passera?

För att arbetet ska kunna ske så effektivt och snabbt som möjligt. Det måste också vara en säker arbetsmiljö för de som jobbar med reparationen av viadukten. Det blir också säkrare för biltrafiken vid vissa momen, till exempel när grävmaskiner behöver svänga ut i körfältet eller andra manöver med maskiner som utgör en säkerhetsrisk. Entreprenören kommer ha personal som har uppsikt över bussar och utryckningsfordon vid dessa moment. Fordonstrafik som passerar måste vara medvetna om att detta är ett arbetsområde.

Varför inte ett trafikljus på platsen i stället för att stänga av?

Under ett dygn passerar i snitt 8 000 fordon på Lejonvägen. Trafiksignaler skulle i rusningstid innebära en hög belastning på Lejonvägen och långa köer där Lejonvägen korsar Vasavägen, Kyrkvägen och Odenvägen. Det skulle i sig skapa frustration och risk för olyckor. Trafikljus ger stopp i trafikflödet så väntetiden skulle bli längre än det tar att köra enligt omledningen eller andra alternativa vägar.

För att trafikljus ska vara effektivt här, i förhållande till trafikflödet på Lejonvägen, skulle korta intervaller för grönt behövas. Men då skulle inte köerna avta utan tvärtom växa och påverka framkomligheten i andra, närliggande korsningar. Vid trafikljus uppstår rödkörning när en riktning inte hinner tömmas på så många bilar det är dimensionerat för.

Varför har ni inte skyltat på fler ställen så att man slipper åka hela vägen fram på Kyrkvägen för att sedan vända?

Jodå, vi har beställt fler informationsskyltar som ska göra det lättare för biltrafiken. De finns vid korsningarna Kyrkvägen/Drottvägen, Vasavägen/Sagavägen och på Lejonvägen. Kommer du från norra delen av ön rekommenderar vi att välja Norra Kungsvägen, så belastas Kyrkvägen och Drottvägen mindre.

Vilken är den bästa vägen att ta till centrum/centrumparkeringen?

Kommer du söderifrån och ska parkera i centrum så rekommenderar vi att parkera närmast biografen. För dig som kommer norrifrån rekommenderar vi centrumparkeringen, vid Coop.

Vilka alternativa vägar finns förbi området om man kommer från Lejonvägen/Kyrkvägen/Vasavägen?

Om man kommer från det hållet och ska vidare norrut omot centrum kan man välja Kyrkvägen eller Drottvägen för att komma till Norra Kungsvägen och svänga upp Lejonvägen mot centrum. Se bilden nedan.

Kan ni inte öppna Bussgatan i stället?

Eftersom det finns en väg runt som fungerar för fordonstrafik, Sturevägen, så är inte det ett alternativ.

Kan ni inte ha öppet för att köra i ena riktningen, in från centrum?

Vi måste ställa säkerheten främst för de som arbetar på platsen. Det skulle innebära alltför stora risker för dem om alla fordon skulle passera där.

Varför inte öppna Odenvägen så den blir dubbelriktad?

Vi har utrett detta och kommit överens med Lidingö centrum om att öppna Odenvägen i båda riktningarna. Det kommer att ske snarast möjligt, förhoppningsvis runt påsken. Det innebär att parkeringsplatserna på ena sidan av Odenvägen måste tas bort under tiden.

Kan det inte vara öppet för passage över bron när ingen arbetar?

Vi ser att det skulle skapa förvirring och osäkerhet om när man får åka där och inte. Det skulle innebära en säkerhetsrisk för det som arbetar där.

Karta med avstängd vägsträcka markerad.

Hur ser traikanordningsplanen ut?

Se bilden nedan.

Karta med orangea pilar som visar vägen.

Trafikanordningsplan för broreparationen, orangea pilar visar hur trafiken leds om.

Till toppen av sidan