Solen fixar is i Childhoodhallen

I somras började arbetet med att lägga solceller på fyra anläggningar på Lidingö. I mitten av oktober kopplas dessa in för att kunna skapa mer miljövänlig el.

Childhoodhallen, Rudboda skola, Siggebogården och Hersby skolas matsal får alla solceller på taken. Det är ett steg i Lidingös miljöprogram där målsättningen är att skapa energi från förnyelsebara källor. Målet är 200 megawattimmar per år men utfallet kan bli bättre än så, prognosen säger att anläggningarna bör kunna producera drygt 250 megawattimmar.

Behöver inte köpa el

Störst anläggning har Childhoodhallen med drygt 750 kvadratmeter paneler på taket – solen kommer att bidra med energi för att skapa is och hålla den fryst hela säsongen. Bara i den här anläggningen beräknas cirka 11 procent av den totala energiförbrukningen komma från solen. Det innebär att el för cirka 125 000 kronor inte behöver köpas in.

Bra affär

Att låta solen skapa energi är en investering som beräknas ha betalat sig på 9 till 12 år beroende på storlek på anläggning, elpris samt om man fått investeringsstöd. Förutom miljövinsten är det också en långsiktigt ganska bra affär, den tekniska livslängden är cirka 30 år, solpaneler kräver lite underhåll och dessutom kan eventuell överskottsel säljas.

Det krävs vissa förutsättningar för att elproduktionen ska bli så bra som möjligt:

  • Taket bör ligga i sydläge
  • Minimalt med skuggning från till exempel andra byggnader och vegetation
  • Lagom lutning på taket

De fyra anläggningar som nu får solceller har dessa förutsättningar.

I oktober ska det vara klart att koppla in elen från solen och det kommer att synas snabb effekt eftersom elen används direkt. Planen är sedan att fler byggnader ska få solceller på taken och drivas av förnyelsebar energi.

Till toppen av sidan