Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Södra Kungsvägen öppen åt båda hållen

Nu öppnar det körfält som varit delvis avstängt sedan i somras på Södra Kungsvägen. Vissa arbeten återstår dock. Senast 9 november öppnar gång- och cykelvägen och 24 november ska arbetena vid den parallella lokalgatan vara klara.

Stockholm Exergi är i slutskedet av den första arbetsetappen, där de bytt ut fjärrvärme- och elledningar under gång- och cykelvägen vid Södra Kungsvägen. Nu öppnar körfälten i sin helhet i båda riktningarna. Ett par arbeten återstår dock innan det fungerar som vanligt för alla trafikanter i området.

Nytt vägräcke

Under veckan 5-9 november ska vägräcket mellan körbanan och gång- och cykelvägen bytas, på den sträcka där arbetet pågått. En större så kallad TMA-bil kommer att röra sig långsamt över sträckan (mellan klockan 10.00 och 15.00  och vid behov 18.00 - 22.00) för att sätta det nya räcket på plats. Framkomligheten i riktning mot bron blir under tiden något sämre. När detta arbete är klart öppnar gång- och cykelvägen för trafik.

Schaktning vid lokalgatan

Mellan 6 och 23 november kommer Stockholm Exergi att schakta vid lokalgatan för att förse hotellet som byggs med fjärrvärme. Det gör att framkomligheten på lokalgatan påverkas ytterligare några veckor. Den tillfälliga  bygginfarten som anlagts kommer att finnas kvar tills arbetet är avslutat.

Från och med 24 november räknar vi med att hela trafiksituationen fungerar som vanligt igen.

Sista etappen maj-oktober 2019

Stockholm Exergi kommer att fortsätta arbetet under samma period nästa år. Då handlar det om en cirka 300 meter lång sträcka, med start strax efter korsningen mot Karlavägen i riktning mot bron. Fjärrvärme- och elledningar ska bytas ut och ny asfalt läggas över gång- och cykelvägen. Även trädallén och belysningen kommer att bytas ut. Stockholm Exergi har samordningsansvaret för arbetet, som utförs under den varmare delen av året, så att Lidingöborna inte ska sakna värme under vinterhalvåret.

Läs mer om projektet i tidigare nyhet

Till toppen av sidan