Så fungerar snöröjningen

Det finns sätt för att vara bra förberedd när snön kommer, och för att underlätta plogningen.

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.

Underlätta plogningen

  • Respektera parkeringsregler. Det är svårt att ploga när det står bilar på båda sidor om vägen.
  • Om du har plats, parkera hellre på tomten än på gatan.
  • Håll in växtlighet på tomten. Se till att träd och buskar inte växer ut på trottoarer, det är lätt att plogningsmaskinerna går sönder.

Sopsaltning

Sopsaltning innebär att man först sopar bort lätt snö samt annat material med en sopvals. Sedan läggs så kallad saltlake (salt blandat med vatten) på cykelbanorna.

Vi sopsaltar för att uppmuntra till cykling och för att öka säkerheten.

Metoden utförs på huvudcykelstråken: mellan Grönstarondellen och Ropsten samt Ropsten och Aga. Sträckorna ansluter till områden med många pendlare.

En stor orsak till cykelolyckor är halka på grund av is och snö och, på våren, även av kvarvarande grus.

Anledningen till att vi sopar och inte plogar är att få ytan så ren som möjligt innan saltlösningen sprids ut. Maskinen har dock en plog framtill som används vid blöt och tung snö. När temperaturen är runt –8 grader riskerar saltet att återfrysa. Då plogar vi och sandar, för att vid mildare väder återgå till sopsaltning.

Vinterväghållning på Lidingö

Datumparkering

Till toppen av sidan