Renoveringen av Larsbergsbron fördröjd

Larsbergsbron behöver renoveras. Bron har hunnit bli 52 år och ska hålla i minst lika många år till. För att underlätta för trafikanter och boende renoveras ett körfält i taget.

Larsbergsbron ska renoveras

Det är brons tätskikt som gjort sitt och måste bytas, ett arbete som är relativt tidskrävande.

Planen var att arbetet skulle påbörjats direkt efter midsommar men upphandlingen har blivit överklagad till förvaltningsrätten som ännu inte givit besked. Därför är det oklart när renoveringen kan börja.

Den försenade starten av arbetet gör också att bara ett körfält renoveras i år eftersom arbetet inte kan utföras under vintern.

Tillfälliga trafiksignaler

Ett körfält i taget stängs av för renovering, medan det andra hålls öppet för boende, företagare och kunder att ta sig till och från Larsbergs centrum. Trafiken på bron kommer att regleras med tillfälliga trafiksignaler.

- Det är viktigt att balansera förbättringsarbete med så liten påverkan som möjligt för de berörda. Därför har vi valt att inte stänga av hela bron, säger Lennart Larsson, projektledare, Lidingö stad.

Tätskiktet fyller en viktig funktion då det skyddar betong-konstruktionen från vatten och rost.

Ändrad rutt för bussen

Keolis bussar till Larsberg ändrar färdväg och kör via Agavägen i stället för över Larsbergsbron. En tillfällig hållplats i båda riktningarna kommer att anläggas vid Brostugevägen/Agavägen. Förändringen påbörjas redan vid midsommar eftersom den redan är planerad och tidtabellerna med den tillfälliga resvägen redan är tryckta. Keolis har bara möjlighet att ändra rutter två gånger om året, vid midsommar och nyår.

Till toppen av sidan