Pendlarparkeringen i Bodal byggs ut

Nu börjar vi bygga ut pendlarparkeringen i Bodal, som till årsskiftet kommer att erbjuda dubbelt så många p-platser. Framkomligheten för trafiken på Södra Kungsvägen blir något sämre under byggtiden.

Pendlarparkeringen i Bodal, som togs i drift i juni 2016, används flitigt av tågpendlare och platserna blir snabbt fulla. Under hösten utökar vi därför parkeringen med lika många platser till.  Parkeringen blir grusbelagd och får belysning.

I samband med arbetet fyller vi ut marken för att motverka sättningar i framtiden. Vi ser också över hur vi kan ta hand om dagvattnet på ett effektivt sätt. Återvinningsstationen som finns på området kommer att få en ny permanent plats lite länge österut.

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer den befintliga infarten att användas även av byggtrafiken, vilket kan göra att framkomligheten för bilister vid Södra Kungsvägen blir något sämre. För gående kan accessen till Bodals station under tiden se lite annorlunda ut. Vi beräknar att arbetet är klart vid årskiftet.

Till toppen av sidan