Paus för bygget på Norra Kungsvägen

Idag har majoriteten i tekniska nämnden bett tekniska förvaltningen att pausa det fortsatta bygget av en snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen. Bakgrunden är den kritik som framförts de senaste dagarna gällande både vägbredd och det delvis påbörjade uppförandet av ett åtskiljande räcke.

- Vi har ansvar att bygga en god infrastruktur för alla, det vill säga både gångtrafikanter, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Tekniska nämnden har att arbeta utifrån de trafikstrategier och de trafikplaner som fullmäktige har beslutat. Det har både nämnd och förvaltning gjort även i detta ärende. Men i skenet av de frågeställningar och den kritik som har framförts så tycker jag att det är bra att majoriteten i tekniska nämnden nu trycker på pausknappen för att se över möjligheter att göra förändringar i projektet längs Norra Kungsvägen, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande.

Till toppen av sidan