Parkeringssituationen på Näset ses över

I början av juni överlämnades en lista till staden med namnunderskrifter och krav på att återställa de trafikåtgärder som genomförts på Näset. Nu har teknik- och fastighetsnämndens ordförande svarat på de synpunkter som överlämnades

Det är teknik- och fastighetsnämndens ordförande Christer Åkerhielm som i punktform besvarat och förklarat de frågor och synpunkter som framfördes i uppropet som samlat närmare tusen namnunderskrifter. Syftet med de åtgärder som genomförts har varit att förbättra både trafiksituationen och säkerheten för alla som rör sig i trafiken.

I brevet utlovas en översyn av tvåtimmarsregleringen vid centrumparkeringen, för att skapa ett antal platser för 24-timmarsparkering, tydlig och korrekt skyltning samt möjligheten att plana ut påfarten och kantsten vid den nya cykelvägen. Christer Åkerhielm betonar att alla korttidsparkeringar kan användas av boende under kvällar och nätter. Han menar också att det krävs en viss tid för att se effekter av nya regleringar. Det, tillsammans med att värna både trafiksäkerheten och Lidingöbornas skattemedel, är skäl till att övriga åtgärder som genomförts kommer att behållas.

Nämndens ordförande medger också att det fanns brister i kommunikationen med de boende på Näset inför förändringarna och att informationen i framtiden ska ske tidigare och göras tydligare. Han understryker vikten av dialog då boendes synpunkter ska vägas in i planeringen av större förändringar. Just nu bereds ett beslut om boendeparkering på Lidingö och det pågår en enkät för att höra vad boende i Baggeby-Bodal tycker om trafiksituationen där.

Svaret på petitionen om att återställa NäsetPDF (pdf, 263.7 kB)

Till toppen av sidan