Parkeringsförbud på Bergsätravägen

Från och med 1 oktober börjar nya parkeringsregler att gälla på Bergsätravägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Efter önskemål från boende på Bergsätravägen har nu teknik- och fastighetsnämnden den 30 augusti tagit beslutet att införa parkeringsförbud på jämn adressnummersida på Bergsätravägen. Det innebär att från den 1 oktober har båda sidor på Bergsätravägen parkeringsförbud året runt för att ge bättre framkomligheten för fordon och förbättra trafiksäkerheten i området.

Till toppen av sidan