Ny tunnel i Dalénum öppnas

Den 26 september öppnar den nya gång- och cykeltunneln i Dalénum. Tunneln förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum. Det tillfälliga trafikljuset stängs i samband med detta.

Cykel - och gångväg vid cirkulationsplatsen i Dalénum.

De vita strecken i gatan vi det tillfälliga övergångsstället kommer att tas bort vid ett senare tillfälle. Gång- och cykeltunneln är en del i arbetet vid cirkultationsplatsen på Södra Kungsvägen i Dalénum. Arbetet påbörjades i september 2016 och förväntas pågå till årskiftet 2017/2018.

Kartskiss nya trafikområdet Dalénum Södra KungvägenPDF (pdf, 656.7 kB)

Till toppen av sidan