Nyrenoverad gångbro

En bro och flera gång- och cykeltunnlar är nu klara efter renovering. Tätskikt är utbytta och förstärkning har skett med pågjuten betong. Nya vägräcken har också monterats.

Förhöjt broräcke på gång- och cykelbro vid Rudboda skola.

Renoverade gång- och cykeltunnlar

  • Larsbergsvägen, söder om Bodalsvägen
  • Larsbergsvägen, vid vändslinga för buss
  • Bodalsvägen, väster om Larsbergsvägen
  • Norra Kungsvägen/Zetterbergsvägen
  • Nilstorpsvägen

Renoverad gångbro

  • Över Norra Kungsvägen vid Rudboda skola
Till toppen av sidan