Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Ny busshållplats byggs på Lerbovägen

Nu startar bygget av en ny busshållplats bredvid Willys. I början av maj ska hållplatsen vara klar, till dess är ett körfält avstängt vid arbetsplatsen på Lerbovägen.

Den nya busshållplatsen anläggs i höjd med Willys parkering i riktning mot Dalénum, mitt emot den befintliga hållplatsen i motsatt riktning. Den ska ersätta den tillfälliga busshållplatsen vid Childhoodhallen och tas i bruk till midsommar, när sommartidtabellen börjar gälla.

Trafiken påverkas

Under byggtiden är ett körfält avstängt vid arbetsplatsen, strax efter infarten till Willys.  Övergångsstället närmast arbetsplatsen stängs av och gående  hänvisas till närliggande övergångsställe. Busstrafiken kör som vanligt på Lerbovägen under tiden 14-26 april.

Mellan 27 april och 4 maj kommer det  körfält som är öppet att smalnas av för att ge plats åt asfalteringsarbeten. Den veckan trafikerar bussarna inte Lerbovägen alls utan kör via Södra Kungsvägen i båda riktningarna.

Keolis planerar att återuppta busstrafiken på Lerbovägen måndag den 5 maj. Arbetet med att färdigställa hållplatsen fortsätter därefter men framkomligheten för bilister påverkas inte längre, eftersom båda körfälten då är öppna. Däremot kommer övergångsstället närmast arbetsplatsen att vara fortsatt avstängt tills arbetet är helt klart.

Till toppen av sidan