Nya vägar ska asfalteras

Nu inleds etapp 2 av våra asfalteringsarbeten på olika platser på ön.

På uppdrag av Lidingö stad jobbar PEAB under de kommande veckorna med flera beläggningsarbeten runt om på ön. Syftet är att förbättra framkomligheten och säkerheten på vägarna.

Det översta lagret av den befintliga asfalten i vägen ska fräsas bort och såväl den som gång- och cykelvägarna på båda sidor om vägen får ny beläggning. Arbetena pågår till den 20 juli.

Framkomligheten begränsas

Det blir begränsad framkomlighet men inga vägar stängs av helt, på flera platser stängs dock ett körfält av. När det behövs används flaggvakter.

Preliminär tidplan för berörda vägar

6-9 juli: Lappstigen 6-10 juli: Åkervägen 9-20 juli: Sälgstigen 11-17 juli: Söderliden-Pyrolavägen 12-16 juli: Lerbovägen, Tykövägen-Gåshagaleden och Krokusvägen. 12-17 juli: Larsbergstorget

När jobbet sker på Lerbovägen hänvisas till tillfällig lastbilsparkering vid parkeringen vid Högsätra.

Flera vägar asfalteras

Staden utför beläggningsarbeten på ett stort antal vägar under 2018. Arbetet handlas upp löpande och vi annonserar de aktuella vägarna allt eftersom arbetena startar.

Boende som är direkt berörda av arbetena får direkt information från entreprenören.

Till toppen av sidan