Nya trafikföreskrifter i april

Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att ändra i lokala trafikföreskrifter på Pyrolavägen och Stockholmsvägen. Ändringarna gäller från 1 april.

Pyrolavägen

Staden har tillsammans med bostadsrättsföreningar i Skärsätra kommit överens om en ny parkeringsreglering i området. Regleringen syftar till att förbättra framkomligheten för bussar, sopbilar och personbilar i området. Det ska även bli tydligare hur man ska parkera i området. Den nya regleringen innebär också att:

  • Vi kommer att sätta underjordsbehållare på två platser i området.
  • Förskolans parkering kan användas för både boende och besökare kvällstid.
  • Vi kommer att skapa nya platser för att hämta och lämna barn vid förskolan. Platserna regleras till 30 minuter, klockan 07.00-10.00 och 15.00–18.00. Platserna kan också användas av boende och besökande till bostadsområdet övrig tid.

Stockholmsvägen

För att parkeringsplatser ska bli mer tillgängliga får fordon parkera i högst 2 timmar i följd på Stockholmsvägen (på norra sidan, mellan vändplatsen vid Stockholmsvägen 60 och Holmiavägen). Tidsbegränsningen gäller vardagar, utom vardag före söndag och helgdag klockan 08.00-19.00. Regleringen ligger i linje med Lidingö stads handlingsplan för parkering.

Till toppen av sidan