Ny asfalt på Kottlavägen och Gåshagaleden

Mellan 18 och 27 september jobbar Peab på uppdrag av staden med beläggningsarbeten på flera platser. Bland annat får delar av Kottlavägen och Gåshagaleden ny asfalt.

Det är det översta lagret av den befintliga asfalten som vi låter fräsa bort och såväl körbanor som eventuellt tillhörande gång- och cykelvägar får ny beläggning.

Berörda vägar, som helt eller delvis asfalteras‌

September

Väg

18-19

Gåshagaleden, från Käppala till Gåshaga

20

 Alpstigen, gång- och cykelvägar Högudden

20-21

Nysätravägen-Parksätravägen-Stockrosvägen

20-24

Stjärnvägen

24-25

Solstigen

24-26

Tulevägen

24-27

Kottlavägen, från rondellen till Pilvägen

26-27

Bussgatan, Stockholmsvägen

Framkomligheten begränsas

Under arbetstiden blir framkomligheten något begränsad men inga vägar kommer att stängas av helt. Vid de större vägarna stängs ett körfält tidvis, då finns flaggvakter på plats.

Boende vid mindre vägar och som är direkt berörda av arbetena får information direkt av vår entreprenör. Innan det utförda arbetet har slutbesiktats kan det ligga material kvar på plats. Vi ber om överseende med det.

Fler vägar under hösten

Staden utför beläggningsarbeten på fler platser än vanligt under 2018, allt för att förbättra framkomligheten och säkerheten på våra vägar. Vi handlar upp arbetena löpande i mindre paket och annonserar dem allt eftersom de startar. På kartanPDF (pdf, 3 MB) ser du var vi lägger ny asfalt under säsongen.

Denna karta visar de olika beläggningspaketenPDF (pdf, 2.9 MB), vi är nu framme vid paket 5.

Till toppen av sidan